Schouw watergangen


Wat is het?

Onderhoud aan sloten.

Watergangen zoals sloten en vaarten zijn belangrijk voor de wateraanvoer en waterafvoer. Daarom is regelmatig onderhoud nodig. Zo kan er bij regen sneller water worden afgevoerd en bij droogte water worden aangevoerd. Dit helpt tegen wateroverlast en droogte.

Wat kan wel en wat kan niet?

Ben ik verplicht om een sloot te onderhouden?

Elke eigenaar of pachter van grond dat grenst aan een sloot is het verplicht om die sloot te onderhouden. In de Legger (rechts op deze pagina) van Delfland staat wie er verantwoordelijk is voor dit onderhoud.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Hoe controleert Delfland of ik mijn sloot goed heb onderhouden?

Delfland controleert 1 keer per jaar of de sloten voldoende onderhouden zijn. Dit noemen wij schouwen. Schouwen gebeurt elk jaar vanaf 1 november. Binnen het glastuinbouwgebied wordt er 2x per jaar gecontroleerd.

Wat is nodig?

Hoe weet ik wanneer Delfland mijn sloten controleert?

Delfland kondigt de schouw vooraf aan via advertenties in de lokale media en op onze eigen website en sociale mediakanalen.

Waar kan ik melden?

Ik ben het niet eens met de brief.

Laat via het formulier (rechts op deze pagina) weten waarom u het niet eens bent met de  brief. Je kan ook telefonisch protesteren. Tijdens werkdagen tussen 08.00 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Delfland controleert de situatie en probeert samen met u tot een oplossing te komen.

Als u toch bezwaar wil maken,  zie bezwaarschrift indienen, rechts op deze pagina.

Hoe snel in behandeling genomen?

Wat gebeurt er na een schouw als er geen onderhoud is gepleegd?

Als er niet geprotesteerd is, vindt na twee weken herschouw plaats.

Bij een herschouw wordt gecontroleerd of het onderhoud toch nog is uitgevoerd. Als het onderhoud niet is uitgevoerd doet Delfland dit. De kosten hiervan worden bij de eigenaar of pachter in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor de controle van mijn sloten?

Aan het controleren van de sloten zijn geen kosten verbonden. Als Delfland het onderhoud moet uitvoert na de herschouw, worden de gemaakte kosten wel in rekening gebracht op de eigenaar of pachter.