Maaien


Door op tijd te maaien kunnen we overlast door heftige buien of juist door droogte tegengaan, werken we aan veilige dijken en verbeteren we de waterkwaliteit.

Wie maait er? Jij of wij?

Delfland is niet de enige partij die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan sloten, vaarten en dijken. Ook jij kunt een onderhoudsplicht hebben. Heb je grond langs het water of op een dijk? Kijk dan in de Legger Delfland of jij een onderhoudsplicht hebt.

Ik ben onderhoudsplichtig, wat nu?

Waarom maaien we?

Sloten, vaarten, dijken, waterbergingen en natuurvriendelijke oevers, natte ecologische zones, ze komen allemaal aan de beurt. Maar waarom eigenlijk? Door op tijd te maaien kunnen we overlast door heftige buien of juist door droogte tegengaan, werken we aan de veiligheid en verbeteren we de waterkwaliteit. We maaien:

  • sloten en vaarten anders groeien ze vol met waterplanten. Een goed doorstromende sloot of vaart kan een flinke bui sneller afvoeren en extra water sneller aanvoeren bij droogte;
  • dijken om een gevarieerde begroeiing en goede grasmat in stand te houden, want zo blijven dijken stevig;
  • natuurvriendelijke oevers, natte ecologische zones en waterbergingen om ervoor te zorgen dat de juiste planten en dieren zich kunnen ontwikkelen.

Wanneer maaien we?

  • In het voorjaar van 15 mei tot 15 juli
  • In de zomer van 15 juli tot 15 september
  • In het najaar van 15 september tot 1 november

In het voorjaar maaien we alleen plekken waar dat echt nodig is voor de aan- en afvoer van water. En droogtegevoelige dijken als er inspecties nodig zijn. In de zomer maaien we nog een keer. Als de temperatuur stijgt, groeien planten namelijk extra hard en ontstaan er verstoppingen. In het najaar maaien we alles. We bereiden het gebied dan voor op de vele regenbuien die we in het najaar verwachten. Zo kunnen we al dat water goed afvoeren en verminderen we het risico op wateroverlast.

Hoe maaien we?

Het klinkt vrij eenvoudig toch? Iets maaien. Maar daar komt veel bij kijken. Vooral omdat we de natuur willen beschermen. Zomaar alles wat groeit en bloeit weghalen, dat doen we niet.

Onderhoud met zorg voor de natuur

Niet alles tegelijk

Waar het mogelijk is maaien we in fases om de biodiversiteit te bevorderen en de ecologie te verbeteren. Wat dat betekent? We laten delen van de begroeiing staan om planten en dieren de kans te geven zich te verspreiden. Die delen maaien we in de volgende ronde pas weer.

Maaien volgens de Ecokleurenkoers

Maaisel op de kant

Na het maaien laten we maaisel, waar het kan, eerst 48 uur op de kant liggen: dan kunnen insecten en amfibieën eruit kruipen. Na uiterlijke een week, voeren we het af. Op sommige plekken blijft het liggen. De eigenaren van de aanliggende percelen hebben dan een ontvangstplicht.


Legger checken

Ga naar de Legger, klik op de sloot bij jou in de buurt en zie wie verantwoordelijk is voor gewoon onderhoud: maaien.

Vragen?

Heb je vragen? Of wil je een melding maken? Kijk dan hier