Onderhoud met zorg voor de natuur


Bij het onderhouden van sloten, vaarten en dijken houden we rekening met planten en dieren in en rond het water. Die dragen namelijk bij aan schoon en gezond water. En dat is wat één van de belangrijkste taken van een waterschap.

vogel staand met snavel in het water

Wet Natuurbescherming en ecologische werkprotocollen

Alle aannemers die in opdracht van Delfland onderhoud uitvoeren, doen dit met zorg voor de natuur. Ze houden zich aan de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode waterschappen en werken volgens ecologische werkprotocollen. Natuurvriendelijk onderhoud draagt namelijk bij aan een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Delfland houdt toezicht op de naleving van deze protocollen en werkinstructies.

Waar het kan werken buiten het voorjaar

Sloten en vaarten moeten onderhouden worden. Anders groeit de sloot dicht met waterplanten of wordt de sloot ondiep en stroomt het water niet goed door. Wij werken als het kan buiten het voorjaar om. Soms kan onderhoud alleen niet wachten tot na het voorjaar. Het maaien gebeurt bijvoorbeeld ieder jaar tussen mei en november. Dan is de kans op verstoppingen door planten in en om het water namelijk het grootst.

Voorlopen in het voorjaar

In het voorjaar is er extra aandacht voor broedende vogels en hun nesten. Een ecoloog inspecteert de begroeiing, voordat de werkzaamheden van start gaan. Dat noemen we voorlopen.

Met het voorlopen markeert een ecoloog plekken waar nesten en beschermde plantensoorten zitten. Dat doet de ecoloog met een lange stok en door een melding te maken in een app voor de aannemers. Binnen een straal van vijf meter om de markering mag niet gemaaid worden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden letten de aannemers extra goed op nesten en broedvogels.

Natuurvriendelijk maaien

Het klinkt vrij eenvoudig toch? Iets maaien. Maar daar komt veel bij kijken. Vooral omdat we de biodiversiteit willen verbeteren. Zomaar alles wat groeit en bloeit weghalen, dat doen we niet.

Maaisel op de kant

Na het maaien van de sloten en vaarten blijft het maaisel, waar het kan, eerst 48 uur op de kant liggen om insecten en amfibieën de kans te geven eruit te kruipen. Op sommige plekken blijft het maaisel liggen. De eigenaren van het aangrenzende stuk grond hebben dan een ontvangstplicht. Op de andere plekken voeren we het maaisel na uiterlijk een week af.

Niet alles tegelijk

Waar het mogelijk is maaien we in fases om de biodiversiteit te bevorderen en de ecologie te verbeteren. Wat dat betekent? We laten delen van de begroeiing staan om planten en dieren de kans te geven zich te verspreiden. Die delen maaien we in de volgende ronde pas weer.

Houd jij ook rekening met de natuur?

Iedereen moet zich houden aan de Wet Natuurbescherming: niet doden, verwonden, beschadigen van planten, dieren en verblijfsplaatsen.

Op basis van die wet stellen waterschappen een gedragscode en ecologische werkprotocollen op. Daarin staat hoe Delfland of aannemers in opdracht van Delfland het onderhoud uitvoeren. Maar niet alleen Delfland voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Ben jij verantwoordelijk voor onderhoud en wil je zeker weten dat je rekening houdt met de natuur? Gebruik dan de werkinstructies rechts op deze pagina.