Zomeronderhoud aan dijken, sloten en vaarten

9 juli 2024

Deze week beginnen de maaiwerkzaamheden aan sloten, vaarten en dijken in Delfland. In de zomer maait Delfland de sloten, vaarten en dijken die in het voorjaar zijn overgeslagen of die extra onderhoud nodig hebben. Voor, tijdens en na het werk is er aandacht voor de natuur in en om het water.

Jaarlijks maaien we de sloten en vaarten in drie rondes. In het voorjaar maaien we alleen de knelpunten: plekken die snel volgroeien en een risico vormen voor de aan- of afvoer van water. In de zomer maaien we opnieuw op plekken waar planten door de stijgende temperaturen snel groeien en voor problemen kunnen zorgen. Als het groeiseizoen voorbij is, vindt de grootste onderhoudsronde plaats om het gebied voor te bereiden op het natte najaar.

Door sloten en vaarten, ook wel watergangen, op tijd te maaien, verkleinen we de kans op overlast door heftige buien of droogte. Via de watergangen voeren we het teveel aan water af, of juist extra zoet water aan. Als dit systeem niet goed werkt door verstoppingen, is er een groter risico op wateroverlast of schade aan de natuur door droogte.

Ligt het maaisel nog op de kant? Dat hoort!

Na het maaien blijft het maaisel, waar het kan, eerst 48 uur op de kant liggen. Dat geeft insecten en amfibieën de kans om eruit te kruipen. Op sommige plekken blijft het maaisel liggen. De eigenaren van het aangrenzende stuk grond hebben dan een ontvangstplicht. Op de andere plekken voeren we het maaisel na uiterlijk een week af. In sommige gevallen kunnen we zelfs het maaisel hergebruiken.

Biodiversiteit op de dijk

Dijken maaien we om een gevarieerde begroeiing en goede grasmat in stand te houden, want zo blijven dijken stevig. Daarnaast moeten onze gebiedsbeheerders de conditie van de dijk kunnen inspecteren. Als de begroeiing te hoog wordt, zijn scheuren of kale plekken niet goed te ontdekken. Met de zomer voor de deur, is het belangrijk dat we, met name droogtegevoelige dijken, goed kunnen inspecteren.

Om de biodiversiteit te bevorderen, maaien we gefaseerd waar het kan. Dat betekent dat we maximaal de helft van de oppervlakte per keer maaien. Insecten en andere dieren kunnen dan naar het niet gemaaide gedeelte verhuizen. Zo kunnen flora en fauna zich verder ontwikkelen.

Maaien met beleid

De werkzaamheden duren van half juli tot half augustus en worden met zorg voor de natuur uitgevoerd. Aannemers houden zich aan de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode waterschappen en onze ecologische werkprotocollen. Adviezen van visverenigingen worden meegenomen en er wordt gelet op watertemperatuur om zuurstofarm water te voorkomen. Er zijn altijd voldoende vluchtroutes voor vissen.

Help je mee?

Tijdens het maaien houdt Delfland de natuur nauwlettend in de gaten. Heb je zelf iets opgemerkt en wil je een melding maken? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via 015 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.