Onderhoudskalender


Bekijk wanneer welk onderhoud wordt gedaan in ons gebied.

Onderhoudskalender

Onderhoudsperiode

Type onderhoud

Plaats

juni Onderhoud aan dijken zoals maaien Alle gemeenten in Delfland
juli Zomeronderhoud aan sloten Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland
oktober Onderhoud aan dijken zoals maaien Alle gemeenten in Delfland
november Onderhoud aan sloten zoals weghalen begroeiing Alle gemeenten in Delfland
september en oktober Baggeren Verspreid in het gebied

Bekijk ook onze kaarten


Werk in uitvoering