Wonen op het water


Er wordt soms gezegd dat wonen op het water in een woonboot of woonark het ultieme gevoel van vrijheid geeft. Het is natuurlijk ook schitterend, zo dicht op het water en alles wat daar leeft en gebeurt. Toch is er iets om rekening mee te houden.

Bagger onder je boot of ark

vaart met boten aan beide kantenErgens onder je boot of ark bevindt zich de bodem van de watergang. De bodem is niet vast, in alle sloten en vaarten 'groeit' bagger op de bodem. Bagger is eigenlijk gewoon een laag modder of slib op de bodem van sloten en vaarten. Zeker als je boot of ark ligt in een water waar scheepvaart plaatsvindt, moet je er rekening mee houden dat door die scheepvaart slib naar de kanten spoelt en de bodem onder je woonboot of -ark aanvult. Doordat de bodem ‘groeit’, kan het gebeuren dat je vast komt te liggen en scheef zakt.

Zelf baggeren?

Om zulke vervelende situaties te voorkomen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat woonboten en woonarken met het waterpeil kunnen meebewegen. En dat de bodem niet te dicht bij de onderkant van je woonboot of -ark komt. Voor dat laatste kun je soms je gemeente vragen om hier zorg voor te dragen. Dat is als zij hier verantwoordelijk voor zijn. In de vergunning voor je woonboot of -ark staat aangegeven of je zelf moet zorgen dat er onder je ligplaats gebaggerd wordt of dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt. Mocht je zelf moeten baggeren, hoe doe je dat dan? Je kunt hiervoor de hulp inroepen van aannemers die hierin gespecialiseerd zijn.

Extra uitdaging

Het baggeren onder woonboten en woonarken is niet alleen maar 'puinruimen'. Het heeft een extra uitdaging. Omdat woonboten veelal aan de kant liggen. Onze sloten en vaarten zijn zo bedacht dat het middendeel een bepaalde diepte heeft en de zijkanten schuin aflopen naar dit diepere deel. Dat schuin aflopen is belangrijk. Zo zorgen de kanten gelijk ook voor versteviging van de kaden en oevers om inzakken te voorkomen. Je moet er toch niet aan denken dat je ineens je uitstapmogelijkheid kwijt bent omdat de kade is weggezakt? Omdat de zijkanten deze belangrijke functie hebben, is vastgelegd hoe schuin ze moeten zijn en hoe schuin er dus ook gebaggerd moet worden.

Droge voeten

Je bent niet de enige die moet baggeren. Delfland baggert ook, alleen niet aan de zijkanten van het water. Wij zorgen voor het middendeel. Door te baggeren zorgt Delfland voor droge voeten in ons gebied. Met baggeren maken we de sloten voldoende diep om genoeg water op te kunnen vangen en af te voeren. De wet bepaalt dat Delfland dat moet doen in het diepere middendeel van de sloot of vaart.

Verlagen waterpeil

Om de kans op wateroverlast te verkleinen, verlagen we soms ook het waterpeil als er veel neerslag verwacht wordt. Via twitter informeren wij je wanneer we dit doen en wanneer het mogelijk is om het waterpeil weer naar de gewone stand te brengen.

Wil je meer weten? Lees dan ook onze beleidsnota drijvende objecten (pdf, 324 kB).


Wonen aan water