Ontheffing vaarverbod particulieren


Wat is het?

Heb ik een vaarvergunning nodig om te varen in het vaargebied van Delfland?

Op het water gelden landelijke regels. Deze landelijke regels zijn aangevuld met regels die nageleefd moeten worden binnen het vaargebied van Delfland. Bijvoorbeeld over de maximale snelheid, over aanmeren of het stremmen van de doorvaart. Langs het water staan borden waarop je kunt zien wanneer je het vaargebied van Delfland in vaart.

Zie verkeersregels Delfland rechts op deze pagina.

In de vaarverordening Delfland staat dat je vrij mag varen over onze wateren. Behalve in een klein aantal wateren waar de doorgang te smal, onoverzichtelijk of te kwetsbaar is.

Op de vaarkaart, rechts op deze pagina, kun je zien waar je wel en waar je niet mag varen.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat zijn de vaarwegen-bevoegdheden van Delfland?

Delfland houdt actief toezicht op naleving van de vaarregels. Delfland is bevoegd om boetes uit te delen bij overtredingen van de landelijke en de eigen regels.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wanneer mag ik wel varen in wateren waar Delfland dit niet toestaat?

Als rondvaartondernemer of als direct aanwonende kun je een ontheffing van het verbod om gemotoriseerd te mogen varen, aanvragen voor aangewezen wateren. Deze aangewezen wateren staan in bijlage 3 van de Vaarverordening, zie rechts op de pagina.

Wat is nodig?

Wat heb ik als particulier nodig om de vaarverbod ontheffing aan te vragen?

Om een ontheffing aan te vragen moet je aantonen dat je direct aan het water woont of een perceel in eigendom of huur hebt die direct grenst aan het water. Daarvoor is nodig:

  • Bij huur: kopie van de huurovereenkomst van de woning.
  • Bij eigendom: kopie van de eigendomsakte.
  • Bij huur en eigendom: uittreksel van het kadaster.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik de aanvraag voor ontheffing vaarvergunning doen?

Je kunt de aanvraag doen door een mail met de vereiste bijlagen te sturen naar loket@hhdelfland.nl.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de aanvraag vaarverbod ontheffing afgehandeld?

De afhandeling voor een vaarverbod ontheffing duurt maximaal 8 weken.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor een ontheffing vaarverbod ontheffing?

Er zijn geen kosten aan verbonden.