Boot op de verkeerde plek


Wat is het?

Mag je overal een boot ‘parkeren’ of aanmeren?

Door diverse gemeente wordt er in ons beheergebied een ligplaatsenbeleid opgesteld. Hierin staat waar wel en waar geen boten kunnen worden aangelegd. Zie rechts op deze pagina voor meer informatie over aanmeer- en ligplaatsen.

Wat kan wel en wat kan niet?

Het 'parkeren' oftewel aanmeren van je boot mag niet overal.

De regels voor het aanmeren  zijn:

  • Niet aanmeren in vaarwater met een vaarstrook die smaller is dan 8 meter;
  • De rest van de vaarstrook mag niet smaller worden dan 8 meter als je jouw boot afmeert;
  • Niet aanmeren binnen 20 meter van een bocht; Niet aanmeren bij een gemaal, brug, duiker, natuurvriendelijke oever of vispaaiplaats.
  • Niet aanmeren bij een gemaal, natuurvriendelijke oever of vispaaiplaats.
Wat is de werkwijze van Delfland?

Ik zie een boot op een plek waar die niet hoort, wat nu?

Delfland handhaaft als boten worden aangelegd op plekken waar de doorvaart wordt tegengehouden. Ook handhaaft Delfland als de doorstroming wordt geremd of bij een lekkage van vervuilde stoffen. In de andere gevallen kun je contact opnemen met de gemeente.

Wat is nodig?

Wat is nodig om een boot die er niet hoort te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik de boot die er niet hoort melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding van de boot in behandeling genomen?

Als de boot olie of brandstof lekt wordt de boot direct weggehaald. Als de boot overlast geeft wordt er eerst een bestuursdwang op de boot geplakt. In een bestuursdwang staat  dat de boot binnen 2 weken weggehaald moet worden. Als de boot er na 2 weken nog ligt, wordt de boot door Delfland weggehaald. Als wij de melding doorzetten naar een andere organisatie laten we je dit weten.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van verkeerd aangelegde boten?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.