Aangifte zuiveringsheffing bedrijven


Wat is het?

Wat is zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor bedrijven?

Is je bedrijf aangesloten op het riool? Dan betaal je zuiveringsheffing. Als je bedrijf op het oppervlaktewater loost, betaal je verontreinigingsheffing. Je betaalt zo mee aan het schoonmaken van je afvalwater. Hoeveel zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing je betaalt, hangt af van twee dingen:

  • Hoeveel afvalwater je loost.
  • Hoe vervuild het afvalwater is.

Om te bepalen hoeveel water je loost, kijken we naar hoeveel water je gebruikt. Het principe is: de vervuiler betaalt.

Wat kan wel en wat kan niet?

Meten, bemonsteren en analyseren en hoeveelheid ingenomen water

Deze heffing wordt berekend door het meten, bemonsteren en analyseren van het afvalwater t.a.v. de vervuiling. Bovendien wordt het aantal vervuilingseenheden vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water.

Het resultaat hiervan is het aantal vervuilingseenheden waarvoor je wordt aangeslagen.

Wat is nodig?

Waar kan ik mijn meetgegevens doorgeven?

Je kunt de gegevens aan Delfland doorgeven via het formulier rechts op deze pagina.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding meetgegevens afgehandeld?

Binnen enkele weken ontvangt u een aanslag via de Regionale Belasting Groep (RBG). De Regionale Belastinggroep (RBG) verzorgt de zuiverings- en verontreinigingsheffing voor Delfland

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van de meetgegevens?

Aan het doorgeven van de meetgegevens zijn geen kosten verbonden.