Groen licht voor collectieve zuivering op AWZI Nieuwe Waterweg

3 november 2022

Op 1 november hebben de leden van Waterzuiveringscoöperatie Westland (WZCW) ingestemd met een nieuw plan voor het collectief zuiveren van hun restwater op AWZI Nieuwe Waterweg. Delfland gaat hiervoor aanpassingen doen in het zuiveringsproces. Om zoveel mogelijk ondernemers te kunnen bedienen, wordt ook een extra aanvoerleiding aangelegd met bijbehorend gemaal.

Ondernemers in de glastuinbouw moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het mogen lozen. Die zuivering mag ook collectief gebeuren. Een groep van ca. 300 ondernemers in het Westland heeft Delfland gevraagd dit voor hen te doen.

Delfland zuivert elke dag het afvalwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen en is hiervoor dus een deskundige en betrouwbare partner. Het bestuur van Delfland heeft het verzoek van de ondernemers gehonoreerd: collectief zuiveren levert schoner water op en is energiezuiniger dan 300 individuele zuiveringsinstallaties. Delfland zou het water uit de kassen oorspronkelijk gaan na-zuiveren met ozon, maar dat plan moest begin dit jaar van tafel vanwege nieuwe wetgeving. Bekijk hier ons nieuwsberichtbericht van mei 2021: Vertraging Collectieve Zuivering en S.C.H.O.O.N.

WZCW en het waterschap hebben samen gekeken naar een alternatief en dat is gevonden in het toepassen van actief kool. Delfland moet hiervoor wel het proces op zijn zuivering aanpassen.

Om zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid te geven om deel te nemen, worden ook een klein gemaal en een persleiding gelegd tussen de zuivering en De Lier. Alle kosten voor de collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen worden gedragen door de in WZCW deelnemende ondernemers. Zij hebben daarmee op 1 november ingestemd. De installatie moet eerste kwartaal 2024 in gebruik worden genomen.

1660 (1)