Start baggeren regio's Midden-Delfland en Den Haag

27 januari 2022

We zijn weer gestart met baggeren. Voor een vlotte afvoer van overtollig regenwater is het nodig dat sloten en vaarten diep genoeg zijn. Water kan dan goed doorstromen. Zo verminderen we de kans op wateroverlast bij hevige regen. Tijdens de werkzaamheden houden onze aannemers rekening met planten en dieren.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, controleren we om de acht jaar of de sloot op de juiste diepte is. Als dit niet zo is, verwijderen we de bagger. Dat noemen we baggeren.

Waar en wanneer gaan we aan de slag?

Op deze kaart is te zien op welke plekken er dit seizoen gebaggerd wordt. De werkzaamheden in Den Haag en Midden-Delfland zijn inmiddels gestart. Daarna zijn de sloten en vaarten in het oostelijk en westelijk deel van ons gebied aan de beurt.

Welke sloten er aan de beurt zijn voor controle en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud staat op de baggervakkenkaart. We zijn nu bezig met seizoen 2021/2022. De daaropvolgende 8 jaar zijn te bekijken via het tweede tabblad links. De vastgestelde diepte voor iedere watergang staat aangegeven in de legger.

Bewonersbrief

Alle aannemers die in opdracht van Delfland onderhoud uitvoeren aan de sloten, vaarten en singels, informeren de omliggende bewoners een paar dagen vóór aanvang van de werkzaamheden met een bewonersbrief.

Aannemers werken met zorg voor natuur

Als waterschap hechten we ook veel belang aan het leven in en rond het water. Alle het onderhoud aan de watergangen doen we met zorg voor de natuur. Alle aannemers die Delfland inzet, werken in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen alle aannemers instructies over het werken volgens onze ecologische werkprotocollen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens het baggeren.

Vergoeding voor in ontvangst nemen bagger

De sliblaag op de bodem is vooraf onderzocht. De schone bagger kan op de kant gelegd. Dit is wel zo duurzaam en scheelt kosten voor transport en elders storten. Bagger bevat veel organische voedingsstoffen en kan gebruikt worden als grondverbeteraar. De eigenaren ontvangen een vergoeding voor het ontvangen van de bagger op hun stuk grond. Alle betrokken perceeleigenaren ontvangen een brief waarin de werkwijze wordt uitgelegd. Op onze website is onder ‘Ontvangstplicht bagger’ meer te lezen over deze procedure en de vergoeding. Wanneer de bagger vervuild is, voeren we de bagger af naar een erkend depot.

Op onze website is meer informatie te vinden over baggeren.


We halen bagger uit de sloten voor een goede doorstroming van het slootwater.