Ontvangstplicht bagger


Als de bagger schoon genoeg is om op het land te worden verspreid heeft de ontvangstplichtige (eigenaar van het aangrenzende perceel) de plicht om de bagger op zijn land te ontvangen en daar te verspreiden.

Tegemoetkoming

Je kunt een tegemoetkoming aanvragen van € 6,10 per kubieke meter baggerspecie. De regels over deze bijdrage staan in de "Verordening bijdrageregeling verspreidbare bagger Delfland 2020".

Verordening bijdragregeling verspreidbare bagger DL 2020 (pdf, 288 kB)