De CO₂-footprint van Delfland

30 september 2021

Sinds vorig jaar zijn wij gecertificeerd voor niveau 3 van de CO₂-prestatieladder. Om dit certificaat te behouden doen we jaarlijks mee met een audit. Met de CO₂-Prestatieladder wordt Delfland uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO₂-uitstoot te kennen en te verminderen. Wij willen hiermee transparantie geven in de CO₂-emissies en onszelf blijven uitdagen om CO₂ te reduceren.

Met het behalen van niveau 3 richten wij ons vooral op de CO₂-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze eigen bedrijfsvoering. Dit houdt in dat wij inzicht hebben in onze eigen energiestromen, zoals onder andere het (bio) gas-, elektra en brandstofverbruik, maar ook zakelijk gereden kilometers of vliegreizen door medewerkers.

We maken bij dit doel gebruik van de CO₂-prestatieladder. Dit is een aanpak die is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De CO₂-Prestatieladder helpt ons om erachter te komen hoeveel CO₂ we uitstoten en om ervoor te zorgen dat dat steeds minder wordt. We gebruiken de CO₂-Prestatieladder om:

  • Inzicht te krijgen in onze eigen energiestromen en CO₂-uitstoot
  • Doelen en maatregelen op te stellen om CO₂-uitstoot te verminderen
  • Medewerkers en partners bewust maken van ons CO₂-beleid
  • Deel te nemen aan plannen en ideeën in de sector om de uitstoot van CO₂ te verminderen.

Meer weten over de CO₂-prestatieladder? Bekijk onze pagina.

Elk jaar doen we ons best om minder CO₂ uit te stoten. Heb je vragen, ideeën of suggesties om dat beter te doen? Mail naar duurzaamcirculair@hhdelfland.nl

CO2-footprint Delfland 2020