Belasting voor water blijft ook in 2021 gelijk

20 november 2020

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 november 2020 de begroting en de tarieven voor 2021 vastgesteld. Komend jaar blijft de waterschapsbelasting voor iedereen gelijk.

Zoals afgesproken in het bestuursakkoord is het tarief voor de waterschapsbelasting sinds 2019 bevroren. De belasting voor droge voeten en schoon water zal ook in 2021 voor het tweede jaar op rij niet stijgen. Hoogheemraad financiën Peter Ouwendijk: “Tijdens de coronacrisis vindt Delfland het belangrijk om dit uitgangspunt overeind te houden. We kiezen voor een sobere en doelmatige besteding van de inkomsten. We blijven ook voor de komende jaren zoeken naar mogelijkheden om de tarieven te matigen. Desondanks blijft er financiële ruimte om onze ambities waar te maken op het gebied van stevige dijken, klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit. Ook blijven we bij het zuiveren van rioolwater inzetten op hergebruik van zoet water, reststoffen en energie.” Zo zorgt het hoogheemraadschap ervoor gesteld te staan voor toekomstige ontwikkelingen.

Belastingtarief voor 2021

Het tarief voor de zuiveringsheffing bedraagt in 2021 € 93,50 per vervuilingseenheid. De watersysteemheffing bedraagt volgend jaar € 123,29 per huishouden en blijft gelijk aan voorgaande jaren. Het tarief voor gebouwd (eigenaar met een woning of bedrijfspand) daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van het gebouw op te vangen. Voor bijvoorbeeld een gezin met een eigen woning ter waarde van 250.000 euro gaat de watersysteemheffing hierdoor € 8,75 omlaag ten opzichte van afgelopen jaar. Dit gezin betaalt in 2021 € 453,29.

Meer informatie over de tarieven voor 2021 is te lezen op Tarieven voor 2021.

Op onze website staat de online begroting met infographics waarin de hoofdlijnen uit de vastgestelde begroting worden belicht: Begroting 2021.


Overzicht