Wat doe jij..voor het klimaat van de toekomst?


Jouw carrière bij Delfland is niet alleen toekomstbestendig voor jou maar ook voor het klimaat.

Als waterschap willen wij zo min mogelijk bijdragen aan klimaatverandering. In 2025 willen wij energieneutraal zijn en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal. Bijvoorbeeld bij de opvolger van onze afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen speelt dat streven een grote rol. Hoe zorg je dat bouwwerkzaamheden zo min mogelijk impact hebben op het milieu? Welke materialen gebruik je? Hoe bouw je een zuivering die zoveel mogelijk energie, grondstoffen en zoet water oplevert voor de regio? Belangrijke vragen die we als Delfland moeten gaan beantwoorden.

Bekijk hier het verhaal van onze collega's hoe zij zorgen voor een klimaatbestendig Delfland.

Onze helden!

Thomas, gebied coördinator

20221109_DELFLAND_maxkneefel_90034D2

Voor het klimaat van de toekomst moeten we slim omgaan met water. We leven al voor een groot deel onder zeeniveau. Nu komen daar klimaatuitdagingen zoals hevige neerslag en extreme droogte bij. Dat maakt werken bij Delfland echt interessant!

Janiek, adviseur Duurzaam

20221109_DELFLAND_maxkneefel_-2D2

Bij Delfland werk je aan kleine en grote projecten die écht impact hebben. We maken bijvoorbeeld al groen gas uit rioolslib en wekken we met 6400 zonnepanelen een deel van onze stroom op, op een van onze afvalwaterzuiveringen.

Jij werkt aan het klimaat van de toekomst

Circulair zijn. Dat duidelijke doel heeft Delfland. In 2050 moeten bijvoorbeeld al onze reststromen een nieuwe grondstof kunnen zijn die steeds opnieuw gebruikt kan worden. Zo (en op heel veel andere manieren) willen we bijdragen aan het verminderen van de oorzaken van klimaatverandering.
Jij weet: om dat streven op tijd te realiseren, zijn veel oplossingen nodig, die het waterschap stap-voor-stap moet zetten. Daarom onderzoek je nu bijvoorbeeld welke materialen er zijn verwerkt in onze gebouwen, kades en transportleidingen. Die blijken gemaakt te zijn van steen, beton, staal, hout en natuurlijk… kunststof. Jij snapt meteen dat vooral de productie van dat laatste materiaal schadelijk is voor ons klimaat. Daarom bedenk je dat minder kunststof gebruiken in nieuwe transportleidingen kan helpen om het hoogheemraadschap een stapje circulairder te maken. Met allerlei deskundigen ga jij vervolgens uitzoeken wat voor bruikbare alternatieven er voor kunststof zijn: jij bent goed in het vinden en hergebruiken van kennis van anderen.
Uiteindelijk vraag je aan de markt of zij jouw oplossingen om minder kunststof te gebruiken kunnen toepassen. Zo vertaal jij de strategische ambities van het waterschap naar haalbare doelen. En werk je aan het verminderen van de oorzaken van klimaatverandering en het helemaal circulair maken van Delfland.

Wil je werken bij Delfland?

Uitgelichte vacature

Uitgelichte vacature