Saneren verontreiniging Forepark


Een sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag is vervuild met PFOS. Door de jaren heen heeft die verontreiniging zich opgehoopt in de waterbodem. De vervuiling in die sloot en een aantal omliggende sloten wordt weggehaald.

Start voorbereiding

Op dit moment voert Delfland, samen met de andere partijen, voorbereidende werkzaamheden uit. Tussen 12 en 20 juni doen we een aantal dieptemetingen en nemen we monsters uit de sloten op en rondom het Forepark. Via die onderzoeken kunnen we bepalen hoeveel bagger de aannemer uit de sloot moet halen.

Door te baggeren, halen we de vervuiling weg. In sommige sloten zit de vervuiling niet alleen in de bagger, maar ook in de harde ondergrond. Daar moet dus meer dan alleen bagger weggehaald worden. Dat heet saneren. We verwachten in november 2024 te starten met de uitvoering.

Wie voert de werkzaamheden uit?

De Aquanoom en Van der Helm Bedrijven B.V. verrichten de metingen voor Delfland. Aannemingsbedrijf Growepa B.V. voert de baggerwerkzaamheden uit.

Vragen?

Antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp, vind je rechts op deze pagina. Staat jouw vraag daar niet bij? Neem dan contact op met ons loket.

Contact