Meetgegevens PFAS - Forepark


Delfland, de gemeente Den Haag, Omgevingsdienst Haaglanden en GGD Haaglanden voeren verschillende onderzoeken uit rondom de met PFOS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark Den Haag. Hier vind je de meetresultaten oppervlaktewater 2023/2024

kaartje-forepark_1

Interactieve kaart: meetgegevens oppervlaktewater 2023-2024

Toelichting

In de kaart zijn de locaties weergeven waar we metingen naar PFAS verrichten. Alle meetpunten zijn met een groen of oranje bolletje weergeven. Ook is op de kaart weergeven welk gedeelte van het terrein binnen het industriegebied (paars) en woonwijk (oranje) valt. Meer uitleg over de kaart volgt onderstaand:

  • De bemonsteringen in 2023 zijn uitgevoerd in juni en november.
  • In 2024 wordt de verontreiniging periodiek gemonitord. Op basis van de metingen uit 2023 zijn 9 meetpunten geselecteerd waar elke twee maanden een monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit plaatsvindt. Deze meetpunten zijn met groen weergeven in de kaart.
  • Door op de groene monitoring meetpunt te klikken worden voor de stoffen PFOS, PFOA, GenX en de som van overige PFAS de resultaten weergeven.
  • Voor de oranje meetpunten zijn deze waarden niet opgenomen in de kaart omdat het hier slechts eenmalige metingen betreft. Het is hierdoor niet mogelijk om een goed beeld van de ontwikkeling van de verontreiniging te krijgen.