Nieuw bestuur Delfland en vervolg besluitvorming Vlaardingen


Na de waterschapsverkiezingen van maart heeft Delfland een nieuw Algemeen bestuur en sinds juni ook een nieuw Dagelijks bestuur. Hoogheemraad Robert Tieman is vanaf nu verantwoordelijk voor het project Toekomst AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Alle bestuurders zijn de afgelopen weken door ons geïnformeerd over het project.

Besluitvorming in de gemeenteraad over een nieuwe afvalwaterzuivering op Vergulde Hand West staat gepland voor na de zomer. Delfland en Vlaardingen hebben daarvoor ambtelijk een pakket aan afspraken uitgewerkt over de mogelijke samenwerking bij nieuwbouw.

Wij hebben alle bestuurlijke stukken van Delfland over dit project vanaf 2020 tot nu overzichtelijk bij elkaar gezet.