Westland


Vervangen beschoeiingen Westland.

Planning

Aannemer Berkhout vervangt de beschoeiing op negen trajecten in het Westland. De bestaande beschoeiing wordt vervangen voor tegelbeschoeiing. De locatie langs de Groeneveldsche Monsterwatering – Zijde staat gepland voor eind oktober 2022. De andere locaties volgen in 2023.

De werkzaamheden kunnen effect hebben op de beschikbaarheid van de vaarweg. Zodra hier meer bekend over is wordt dit naast bebording buiten op deze website uitgelegd.

20200623_085148


Terug naar hoofdpagina