Ik wil een vergunning aanvragen


Heb je plannen waarbij water, grondwater of dijken zijn betrokken? Dan heb je soms een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als je een brug wilt bouwen, een hek wilt plaatsen, een kabel gaat aanleggen of water wilt dempen. Voor sommige activiteiten is alleen het maken van een melding nodig. Controleer voordat je met een activiteit begint altijd of je een vergunning nodig hebt of een melding moet maken.

Wel of geen vergunning nodig?

Controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet maken? Check de Keur en de Algemene regels die bij de Keur horen.

Bekijk de Keur en Algemene regels

Wil je een vaarontheffing aanvragen, ga naar deze pagina.

Zie in een kaart waar regels gelden

In de leggerkaarten kun je zien op welke plekken de regels gelden en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones en kunstwerken.

Bekijk de leggerkaarten

Aanvragen vooroverleg

U kunt ook een verzoek tot vooroverleg indienen vooraf aan uw aanvraag watervergunning of het melden van een activiteit. Hierin kunnen we o.a. ingaan op het beleid, geven we advies over uw aanvraag of bespreken we welke belangen er in de omgeving spelen.

Aanvragen vooroverleg

Activiteiten met regels

Veelvoorkomende activiteiten waarvoor algemene regels gelden:

 • Brug bouwen of verwijderen
 • Evenement op het strand
 • Gebruik van kades
 • Grondmechanisch onderzoek
 • Hek of schutting plaatsen
 • Kabels en leidingen aanleggen
 • Afvalwater lozen
 • Oeverbescherming plaatsen of verwijderen
 • Oppervlaktewater onttrekken
 • Grondwater onttrekken
 • Straatmeubilair plaatsen
 • Bomen of struiken planten
 • Steiger of vlonder aanleggen

Direct regelen

Blijkt dat je een vergunning nodig hebt of melding moet maken? Regel dit direct in het Omgevingsloket Online (OLO). Je kunt hier ook vergunningen bij andere overheden aanvragen als die nodig zijn.

Vergunning of melding als particulier

Vergunning of melding als bedrijf

Vergeet bij het indienen van je aanvraag niet de verplichte bijlagen toe te voegen. Zie hiervoor het pdf-document minimaal bijlagen bij aanvraag (pdf, 61 kB)

Hulp nodig?

Lukt het niet om een vergunning aan te vragen in het Omgevingsloket Online (OLO)? Of heb je een andere vraag? Dan helpen we je graag verder. Neem contact met ons op via telefoonnummer (015) 260 81 08 tussen 8.00 en 17.00 uur of stuur een e-mail naar loket@hhdelfland.nl.

Kosten voor de aanvraag van een vergunning

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag worden kosten in rekening gebracht. Je ontvangt de brief waarin de kosten staan van de Regionale Belastinggroep (RBG). Dit is in de vorm van een belastingaanslag van het type leges. Meer informatie over deze belastingaanslag vind je op onze pagina over leges.

Afhandeling van een vergunningaanvraag

Bij een aanvraag van een vergunning geldt meestal de volgende afhandelingsperiode. We gaan ervan uit dat je bij de aanvraag zo volledig mogelijk bent geweest.

Standaardprocedure bij de aanvraag van een vergunning
Week Activiteit
0 Aanvraag vergunning
1 Ontvangstbevestiging
1-8 Mogelijk verzoek aanvullende gegevens*
8 Besluit
Bezwaar mogelijk
14 Besluit onherroepelijk

*Vragen we je om aanvullende gegevens? Dan heeft dit gevolgen voor de afhandelingstijd van je aanvraag. We raden aan om het digitale aanvraagformulier te volgen en bij twijfel een e-mail te sturen naar loket@hhdelfland.nl of te bellen naar (015) 260 81 08.

Vindt de activiteit plaats op grond die niet van jou is?

Gebruik je grond die niet van jou is? Dan heb je toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Is de grond eigendom van Delfland? Dan moet je hiervoor apart toestemming aan ons vragen. Bel hiervoor naar (015) 260 81 08 en vraag naar team Bestuur en Juridische Zaken.

Bekendmaking vergunningen

Alle vergunningen worden openbaar gemaakt op onze website.

Beleidsregels

Wil je weten aan welke regels een aanvraag van een vergunning worden getoetst?