Leges en legesverordening Delfland


Voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning brengt Delfland kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten heten leges.

Legesverordening 2024

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de nieuwe legesverordening in werking. Hierin zijn aanpassingen doorgevoerd in de structuur en in de tarieven die Delfland gaat berekenen. De wijzigingen zijn doorgevoerd om de kostendekking te verbeteren en ervoor te zorgen dat de tarieven meer aansluiten bij de specifieke dienstverlening voor de aanvrager.

Wat zijn leges?

Leges worden in rekening gebracht bij de behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In de legesverordening Delfland 2024 is vastgelegd voor welke activiteiten je leges moet betalen en welke tarieven daarbij horen.

Opbouw tarieven

De tarieven voor leges bestaan uit de kosten voor het beoordelen van specifieke activiteiten. Deze tarieven zijn met veel aandacht vastgesteld en bedoelt om transparante tarieven te gebruiken die recht doen aan de behandeling van de aanvraag.

Informatie legesverordening en tarieven

De plicht tot het betalen van leges ontstaat bij de behandeling van de aanvraag. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende regelgeving en tarieven op het moment van de aanvraag.

Legesoplegging en Inning

Je krijgt van de Regionale Belasting Groep (RBG) een legesaanslag als Delfland voor jou persoonlijk iets doet. Je betaalt voor een verleende dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een vergunning aanvraagt. Het maakt niet uit of de vergunning wel of niet wordt verleend. Je betaalt al voor het in behandeling nemen van de aanvraag.


Legesverordening 2024 - Regelgeving

RBG informatie over het legestarief