Ik wil een activiteit melden


Heb je plannen in de buurt van water? Bijvoorbeeld het aanleggen van een steiger, het organiseren van een evenement of het onttrekken van grondwater. Dan hoef je hier soms alleen een melding van te maken. Maar soms heb je een vergunning nodig. Controleer voordat je met een activiteit begint altijd of je een vergunning nodig hebt of een melding moet maken.

Wel of geen vergunning nodig?

Controleren of je een vergunning nodig hebt of alleen een melding hoeft te maken? Check de Algemene regels die bij de Keur horen.

Bekijk de Keur en Algemene regels

Check welke regels gelden voor je activiteit

Of je nu een melding moet maken of vergunning moet aanvragen, er gelden altijd regels als je een activiteit gaat uitvoeren in of rondom water. Deze regels kun je vinden in (1) de Algemene Regels die bij de Keur horen, (2) de beleidsregels of (3) in de Waterwet als het om lozingen gaat. Je vindt hierin onder meer regels om schade aan dijken en oevers te voorkomen, regels voor onderhoud van onder andere sloten én regels om watertekort, wateroverlast en vervuiling te voorkomen.

Bekijk kaart met Algemene regels

In de leggerkaarten kun je zien op welke plekken de Algemene regels gelden en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones en kunstwerken

Direct regelen

Vraag een vergunning aan of maak een melding

Blijkt dat je een vergunning nodig hebt of melding moet maken? Regel dit direct in het Omgevingsloket Online (OLO). Je kunt hier ook vergunningen bij andere overheden aanvragen als die nodig zijn. Vergeet bij het indienen van je aanvraag niet de verplichte bijlagen toe te voegen. Zie hiervoor het pdf-document minimaal bijlagen bij aanvraag.

Vergunning aanvragen of melding maken als particulier

Vergunning aanvragen of melding maken als bedrijf

Stremming melden

Ga je werkzaamheden uitvoeren of een evenement organiseren waardoor een vaarweg wordt verstoord? Meld dit dan bij ons via het volgende formulier.

Ik wil een stremming melden

Start- of stopdatum activiteit doorgeven

Heb je gemeld welke activiteit je wilt uitvoeren, maar moet je nog een start- of stopdatum doorgegeven? Dat kun je eenvoudig doen via een digitaal formulier.

Ik wil een start - stop melding doen

Vooroverleg

Wilt u overleg over de vergunningplichtige activiteit die u van plan bent uit te voeren? Of weet u niet goed hoe u een complete aanvraag in kunt dienen? Op basis van een concept-aanvraag helpen onze medewerkers u graag verder.

Vindt de activiteit plaats op grond die niet van jou is?

Gebruik je grond die niet van jou is? Dan heb je toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Is de grond eigendom van Delfland? Dan moet je hiervoor apart toestemming aan ons vragen. Bel hiervoor naar (015) 260 81 08 en vraag naar team Bestuur en Juridische Zaken.

Hulp nodig of vragen over de regels?

Lukt het niet om een activiteit aan te melden of heb je vragen over de regels uit de keur? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op via telefoonnummer (015) 260 81 08 tussen 08.00 en 17.00 uur of stuur een mail naar loket@hhdelfland.nl.

Bekendmakingen vergunningen

Alle vergunningen worden openbaar gemaakt via de pagina Bekendmakingen.