Nieuwjaarsspeech, Hoogheemraadschap Delfland, januari 2023


Beste leden van het hoogheemraadschap!

Het nieuwe jaar is weer aangebroken en ik wil graag mijn dank uitspreken aan iedereen die zich in het afgelopen jaar heeft ingezet voor ons hoogheemraadschap. Het was een jaar met zijn uitdagingen maar ook met vele mooie momenten. Ik ben trots op ons team en de manier waarop we samen hebben gewerkt om onze belangrijke taken uit te voeren. Of het nu gaat om het beheer van ons water, het beschermen van ons landschap of het bevorderen van duurzaamheid we hebben ons met volle inzet ingezet voor de gemeenschap……

Slapen jullie al? Kennen jullie het programma ChatGPT dat op elke vraag antwoorden genereert met behulp van kunstmatige intelligentie en enorme databases? Het is leuk om te proberen en ook best indrukwekkend maar het antwoord op mijn vraag ‘schrijf een Nieuwjaarsspeech voor Delfland’ laat wel te wensen over. Daarom heb ik toch maar zelf de pen opgepakt. Ik begin dus opnieuw in mijn eigen woorden.

Ik hoop dat jullie allemaal mooie kerstdagen en jaarwisseling met jullie dierbaren hebben gevierd. Deze tijd is bij uitstek geschikt om banden met familie en vrienden aan te halen, rust te nemen en misschien ook wel stil te staan bij alle hectische gebeurtenissen om ons heen. Ik zei al in mijn eindejaarsspeech dat een wind van verandering waait. Veranderingen die we niet eerder in ons leven hebben meegemaakt. Ik denk natuurlijk aan de oorlog in de Oekraïne die echt nog niet voorbij is en waarvan de gevolgen nog lang voelbaar zullen blijven. De nieuwsjaarsspeech van Zelensky was trouwens een van de meest indrukwekkende nieuwjaarstoespraken die ik ooit heb gehoord en een absolute aanrader. Kijk maar op Youtube.

Bij die wind van verandering denk ik ook aan de toekomstige inrichting van Nederland waarvoor de discussies eigenlijk nog moeten beginnen. We zijn echt wel gewend om met ruimtelijke opgaven te puzzelen. Het is andere koek als het totaal aan opgaven de beschikbare ruimte overstijgt en Remkes’ devies dat niet alles meer overal kan, zich echt doet voelen. Het wordt nog lastiger als financiële middelen eindig zijn om iedereen aan wie offers worden gevraagd, te compenseren. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op bestuurders en politici. Politici zeggen het eerlijke verhaal te willen vertellen maar durven ze dat ook te doen als voorstellen niet populair zij en als ze zelfs worden geïntimideerd? Het helpt ook niet als het vertrouwen in de overheid erg laag is of is het andersom? Is dit lage vertrouwen juist een gevolg van het feit dat het eerlijke verhaal zo vaak niet wordt verteld? Voor mij is daarom de hamvraag hoe dat vertrouwen in de overheid kan worden versterkt. Drie zaken komen dan bij mij op. Integriteit, uitvoeringskracht en eerlijke verdeling van lusten en lasten.

Het verhaal is alleen eerlijk als de overheid de hoogste morele standaarden hanteert, als ze doet wat ze zegt te zullen doen en als er pijn te verdelen is deze door iedereen naar draagkracht wordt gevoeld. Dat is politiek met een grote P: de gemeenschappelijke zoektocht naar het algemeen belang. Het politieke handwerk waar niemand zich hoeft te schamen als uiteindelijk compromissen worden gesloten. Ik ben benieuwd hoe na de verkiezingen dit eerlijke verhaal ook bij Delfland weer vorm gaat krijgen. Onze uitgangspositie is gelukkig goed. Het nieuwe waterbeheerprogramma stelt duidelijke kaders en doelen voor onze eigen kerntaken en al die andere maatschappelijke opgaven waar Delfland’s inzet ook van groot belang is.

Het algemeen bestuur van Delfland daagt ons uit om nog proactiever en nog assertiever op te komen voor de waterbelangen. De financiële positie van Delfland is verbeterd. Onze assets zijn steeds beter op orde. Het belangrijkste is echter jullie motivatie, jullie vakmanschap en jullie inspiratie. Pieter Winsemius noemt het wel de will, de skill en de thrill.  Drie ingrediënten om te presteren als topteam.  Aangezien ik ervan overtuigd ben dat jullie nog veel beter dan bestuur en directie weten welke verbeterkansen er liggen, daag ik jullie uit om te focussen op de zaken die er echt toe doen en al jullie creativiteit te gebruiken om Delfland nog sneller te verbeteren. Wij zullen jullie altijd rugdekking geven. Zoals de rechterhand van Walt Disney eens zei: Falen is prima zolang het maar geen gewoonte wordt.

De start met ChatGPT was niet best. De toost op 2023 in haiku vorm is voor mij net acceptabel. Nieuw jaar, nieuwe kansen, op naar grotere hoogtes, op 2023!

Cheers!!!


Meer over de dijkgraaf