WaterQi


In de sloot langs het volkstuinencomplex De Noort Bonnen is de waterkwaliteit niet altijd goed. Oorzaken zijn onder meer een gebrek aan doorstroming, bladval en incidentele riooloverstorten. Samen met de gemeente Rotterdam hebben wij hier diverse maatregelen genomen. Zo is het rioolstelsel aangepast en is er extra gebaggerd. Het inzetten van de WaterQi gaat hopelijk bijdragen aan verdere verbetering.

WaterQi genomineerd voor Waterinnovatieprijs 2021

Effect van een riooloverstort op de waterkwaliteit

Eerste bevindingen

Sinds de plaatsing van de WaterQi eind maart is de waterkwaliteit in het watersysteem rondom het volkstuinencomplex aanzienlijk verbeterd. Ook bewoners merken het op en reageren positief: “Het water stinkt niet meer!” en “Ik heb een school karpers zien zwemmen mijnheer. En daar zwemmen kleine visjes.” De tussentijdse bevindingen zijn boven verwachting goed. Het eindoordeel volgt na afloop van de 2jarige proef.

Werking

De WaterQi is een apparaat dat kleine belletjes zuurstof in het water brengt. De bacteriën in het water gebruiken die zuurstof bij het opruimen van organisch afval. Afvalstoffen die hierbij vrijkomen vangen we op. Ook blijft er zuurstof over voor waterplanten en -dieren. In de WaterQi zit een pomp die ervoor zorgt dat het water in beweging komt en het zuurstofrijke water verder verspreidt. Zo moet het water schoner en helderder worden.

WaterQi
WaterQi

De WaterQi is een innovatieve techniek waarmee wij ervaring willen opdoen. Bij een eerdere proef hebben we goede resultaten bereikt, wij hopen dus dat het hier ook lukt. Dat gaan we goed monitoren. Ons laboratorium neemt maandelijks watermonsters om te kijken hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt. Voor deze proef trekken we twee jaar uit.

Wil jij ook bijdragen aan een goede waterkwaliteit?

Dat kan op veel manieren. Zorg dat er geen afval in het water komt, gooi geen brood of lokvoer in het water en laat je hond niet aan de slootkant poepen.

Je kunt ook meehelpen door het plaatsen van een regenton. Hoe meer water wordt opgevangen, hoe minder er in het riool komt. Dat scheelt overstorten en jij hebt zoet water achter de hand voor als het droog is.

Ook het aanleggen van een groen dak en het vervangen van tegels door groen helpen bij het opvangen van regenwater. Delfland heeft een subsidieregeling om daarbij te helpen. Wil je weten wat er allemaal mogelijk is, kijk dan www.klimaatkrachtig.nl.