Exoten


Het aantal exotische plant- en diersoorten neemt toe, ook in Delfland. Deze soorten zijn niet altijd goed voor onze wateren. We hebben als Hoogheemraadschap van Delfland de Beleidsnota Exoten opgesteld. Hierin beschrijven we hoe Delfland omgaat met deze exotische planten en dieren.

plant met tekst beleidsnota exoten delfland

Nadelen exotische planten en dieren

Exotische planten en dieren zijn soorten die van nature niet thuishoren in ons land. Niet alle exoten zijn een probleem, maar sommige soorten in en om het water vormen een bedreiging voor ons werk. Zo groeien de wortels van de Japanse duizendknoop dwars door wegen en dijken. Amerikaanse rivierkreeften graven in oevers en knippen met hun scharen heel veel waterplanten af. De grote waternavel is een waterplant die andere planten verstikt en de afvoer van regenwater moeilijker maakt.

Verspreiding voorkomen

We hebben als Hoogheemraadschap van Delfland de Beleidsnota Exoten (pdf, 5.5 MB) opgesteld. Hierin hebben we opgeschreven hoe we de verspreiding van en schade door deze planten en dieren willen voorkomen.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen tegen de verspreiding van exotische plant- en diersoorten: gooi bijvoorbeeld nooit planten of dieren uit je vijver of aquarium in de sloot. Zie je een dier of plant waarvan je denkt dat het een exoot is? Meld het op de landelijke app snApp de exoot.

Download snApp hier in de Google Play Store

Download snApp hier in de Apple App Store

Infographic rivierkreeften

In ons water leven veel Amerikaanse rivierkreeften. Wil je meer weten over deze exotische dieren? Bekijk hier een infographic met weetjes over de rivierkreeft (jpg, 6.2 MB).

Heb je nog vragen? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen over de exotische rivierkreeften (pdf, 166 kB).