Ideeën van studenten MARIS college


Studenten van het MARIS college in Den Haag hebben nagedacht over creatieve oplossingen om oevers te beschermen tegen graafschade door kreeften. De winnende ideeën zijn:

  1. Weg met de kreeften
  2. Comfortabel netje
  3. Het kreeftenhuis
  4. Kreeftenmuziek

1. Weg met de kreeften

Het idee weg met kreeften gaat uit van het aanplanten van inheemse oeverplanten en komt sterk overeen met de voorkeursoplossing ‘natuurvriendelijke oevers’.

2. Comfortabel netje

Het idee achter comfortabel netje is dat er in de oever een vaste verblijfplaats wordt gemaakt voor kreeften. Kreeften kunnen deze ‘holletjes’ niet vergroten. De bovenkant is open, waardoor reigers deze verblijfplaatsen kunnen bezoeken om makkelijk kreeften te vangen. Een interessant idee wat nog verder uitgewerkt en getest moet worden.

3. Het kreeftenhuis

Het idee kreeftenhuis is vergelijkbaar aan idee 2 en gaat uit van door de mens aangelegde huisjes in de oever. Door het aanbieden van vaste schuilmogelijkheden beperk je dat kreeften zelfstandig in de oever gaan graven.

Kreeftenhuis
Kreeftenhuis

4. Kreeftenmuziek

Het idee kreeftenmuziek is een manier om kreeften uit een watergang te verjagen. Het inzetten van (onderwater)geluid zou mogelijk kreeften kunnen verjagen. Een interessant idee. Er is nog wel nader onderzoek nodig.

Kreeftenmuziek
Kreeftenmuziek