Waterpeil handhaven


Wat is het?

Wat doet Delfland als er teveel regen valt?

Als er meer dan 30 millimeter neerslag binnen 24 uur wordt verwacht, maakt Delfland extra ruimte om het regenwater op te kunnen vangen. Dit doet Delfland door het waterpeil in bepaalde sloten en vaarten tijdelijk te verlagen. Zo voorkomt Delfland wateroverlast en schade. Delfland heeft een neerslagprotocol opgesteld (zie rechts op deze pagina). In het neerslagprotocol staat precies beschreven wat we doen bij een bepaalde hoeveelheid neerslag.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat is voormalen?

Om hevige regenval goed op te kunnen vangen worden de gemalen van Delfland ingezet om het waterpeil te verlagen voordat de regen daadwerkelijk valt. Dit noemen we voormalen. Met een lager waterpeil in sloten een vaarten ontstaat er meer ruimte om het hemelwater te bergen.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Hoe houdt Delfland het waterpeil in de gaten?

Via de Centrale Regelkamer in Delft hebben we digitaal overzicht van de waterstand op honderden plekken in ons gebied. Ook maken onze medewerkers dagelijks een ronde door de polders. Zij controleren het waterpeil en kijken of er geen vuil in de pompen van de gemalen terechtkomt. Ook gaan zij op pad als er ergens klachten zijn, bijvoorbeeld als het waterpeil ergens te laag of te hoog is.

Wat is nodig?

Wat is nodig om te hoog water te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding van te hoog water in behandeling genomen?

We laten je binnen 1 werkdag weten wat we met je melding doen. Te hoog water wordt meestal binnen 48 uur verholpen. Als wij de melding doorzetten naar een andere organisatie laten wij je dit weten.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten?

Aan het melden en het verhelpen van te hoog water zijn geen kosten verbonden