Overstroming


Wat is het?

Wat is wateroverlast? Bel direct bij ernstige wateroverlast 015-260 81 08

Wateroverlast is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast hebben van te veel water. Vaak ontstaat wateroverlast door hevige regen. Een overstroming van een sloot of vaart kan ook wateroverlast geven.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat doet Delfland aan wateroverlast?

Bij overstromingen van sloten en vaarten doet Delfland direct onderzoek naar de oorzaak. Om het op te lossen  kan Delfland bijvoorbeeld noodpompen plaatsen of aannemers opdracht geven om verstoppingen te repareren. Voor ernstige gevallen van wateroverlast heeft Delfland een calamiteitenorganisatie. Met gemeentes en de veiligheidsregio wordt samengewerkt om de gevolgen van de wateroverlast te bepreken.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie verhelpt de overstroming?

We bekijken wie verantwoordelijke is. Dat kan Delfland zijn of een andere (overheids)organisatie Meldingen van verstopte straatputten of te veel water dat niet door het riool kan wegstromen geven wij bijvoorbeeld aan de gemeente door. Zetten wij je melding door? Dan laten wij je weten aan wie wij de melding hebben doorgezet.

Wat is nodig?

Wat is nodig om Wateroverlast te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik wateroverlast melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding van wateroverlast afgehandeld?

Een melding waarvan de wateroverlast hevig is, wordt zo snel mogelijk door ons in behandeling genomen. Meldingen die geen grote overlast veroorzaken worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Zetten wij je melding naar een andere organisatie door? Dan laten wij je weten naar wie wij je melden hebben doorgezet.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van wateroverlast

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.