Hoog water


Wat is het?

Kans op hevige regen neemt toe

Door klimaatveranderingen neemt de kans op hevige regenbuien toe. Door een hevige regenval kan een sloot of vaart overlopen. Het wordt soms ook veroorzaakt door een storing aan een gemaal, een kapotte stuw of vuil in de sloot.

Wat kan wel en wat kan niet?

Voorkomen van overlast door hoog water

Door veel regen kunnen sloten en vaarten vollopen. Als we niets doen dan kunnen ze overstromen. Wij houden daarom de waterstand continu in de gaten.

Bij een verwachte neerslag van 30 millimeter binnen 24 uur, gaat Delfland voormalen. Wij verlagen dan de waterstand om de regen op te kunnen vangen en overstroming te voorkomen.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat is de werkwijze van Delfland?

Medewerkers van Delfland onderzoeken wat de oorzaak van het hoge water is. Als het nodig is nemen wij maatregelen om het waterpeil in de sloot weer op het juiste niveau te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door een extra pomp te plaatsen of een aannemer opdracht te geven verstoppingen te verhelpen.

Wat is nodig?

Wat moet ik doen als ik hoog water zie?

Zie je dat een sloot of vaart (bijna) overstroomt? Meld dit dan direct bij ons. Wij gaan dan onderzoeken hoe dit komt.

Waar kan ik melden?

Wat is nodig om te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding van te hoog water in behandeling genomen?

We laten je binnen 24uur weten wat we met je melding doen. Het hoge waterpeil wordt meestal dezelfde dag afgehandeld. Als een andere organisatie verantwoordelijk is voor het oplossen van het hoge water zetten wij de melding uiterlijk de volgende werkdag door naar de juiste organisatie. Wij laten je weten naar wie wij de melding hebben doorgezet.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.