Wateronttrekkingsactiviteiten oppervlaktewater


Wat is het?

Wat is onttrekken van water aan oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water dat zich boven de grond bevindt, zoals het water in rivieren, sloten, beken, kanalen en meren. Uit het oppervlaktewater kan water worden onttrokken. Dan kan nodig zijn voor bijvoorbeeld het besproeien van sportvelden, koelwater voor energiecentrales, nachtvorstschadebestrijding, of water oppompen om landbouwgewassen te besproeien.

Het onttrekken van oppervlaktewater moet voldoen aan voorwaarden, die afhankelijk zijn van het doel. Voor het onttrekken van oppervlaktewater gelden regels. Soms moet je ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Ook als er geen vergunningplicht of meldingsplicht geldt moet je voldoen aan onze regels. Deze staan in hoofdstuk 6 van onze Waterschapsverordening. Zie rechts op deze pagina.

Wat kan wel en wat kan niet?

Vergunning aanvragen of melding doen?

Als je wil weten of je een vergunning moet aanvragen, of dat er een melding volstaat, kan je een Vergunningcheck doen. Met de Vergunningcheck zie je direct voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Zie rechts op deze pagina de link naar het Omgevingsloket, waar de Vergunningcheck te vinden is.

Wat is nodig?

Wat heb ik nodig om een vergunning aan te vragen of een melding te doen?

Voor een melding of een vergunningaanvraag zijn een aantal zaken nodig. In de vergunningaanvraag en de melding in het Omgevingsloket staat exact aangegeven wat je nodig hebt. Onderstaand staan een aantal zaken waar je aan moet denken:

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager;
 • KvK- of BSN-nummer;
 • Contactgegevens van de aanvrager;
 • Locatie van de onttrekking en onttrekkingspunt(-en);
 • Doel van de onttrekking;
 • Volume van de onttrekking, in m3/u, per etmaal, maand en jaar;
 • Startdatum van de onttrekking;
 • Duur van de onttrekking;
 • Een beschrijving van de mogelijk negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de gevolgen te voorkomen of te beperken.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een vergunning aanvragen of een melding doen?

Een vergunning aanvragen of een melding doen kan je die via het Omgevingsloket. Zie rechts op deze pagina de link.

Het Omgevingsloket is het centrale loket is de plek waar alle digitale informatie over voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten is te vinden. Via dit loket kan je vervolgens ook je vergunning aanvragen of een melding indienen.

Kom je er zelf niet uit?

Stuur dan je vraag via het formulier rechts op deze pagina. Hoe duidelijker je vraag beschreven is, hoe concreter wij kunnen reageren. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Je kan ons ook altijd bellen. Tijdens werkdagen zijn wij tussen 08.30 uur en 17.00 uur bereikbaar op (015) 260 81 08.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de aanvraag of melding afgehandeld?

 • De meeste van de vergunningsaanvragen wordt behandeld in maximaal 8 weken.
 • Binnen 8 weken kan besloten worden om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • De meeste merendeel van de meldingen moet 3 weken voor de start van de activiteiten worden ingediend.
Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor een melding of het aanvragen van een vergunning?

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Voor een vergunning worden wel kosten in rekening gebracht. Dit noemen we leges. Hoe hoog de legeskosten zijn kan je lezen in de legesverordening. Zie de link naar leges, rechts op deze pagina.