Olie in het water


Wat is het?

Waarom blijft olie op het water drijven

Olie en water mengen niet. Dat komt omdat olie niet van water houdt. Olie is ook nog eens lichter dan water, net zoals kurk. Olie blijft doordat het lichter is drijven.

Wat kan wel en wat kan niet?

Er ligt olie in het water wat nu?

Olie of olieresten kunnen o.a. in het water terechtkomen door (illegale) lozingen of door een ongeluk op de weg. Om te bepalen of het olie is steek je een stokje in het water. Ontstaan er slierten die weer snel samenvloeien dan is het olie. Als dat zo is, dan is het niet verstandig om het water in te gaan.

Wat is nodig?

Wat moet ik absoluut melden bij olie op het water?

Zie je olie op het water? Bel dan direct met het Klantcontact Centrum van Delfland: (015) 2608108.

Maak, als dat kan, een foto. Geef door hoe groot de olievlek is en hoe het eruit ziet. Kijk of je kunt zien waar het vandaan komt, bijvoorbeeld van een lekkende boot of een lozing.

Waar kan ik melden?

Waar kan ik de olie op het water melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding olie op het water in behandeling genomen?

Wij zullen binnen 1 werkdag op de locatie de situatie beoordelen.

Gaat het om olie, dan zullen wij waarschijnlijk oliebooms en of -doeken plaatsen. Ook zullen wij de bron proberen te achterhalen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor melden van olie op het water

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.