Legger


Wat is het?

Wat is een legger?

De Legger Delfland is een juridisch instrument en een verplichting vanuit de Omgevingswet. In de Legger staat waaraan waterstaatswerken moeten voldoen en wie ze moet onderhouden. Waterstaatswerken zijn onder andere: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones, gemalen en stuwen. Samen met de Waterschapverordening Delfland en de beleidsregels geeft de legger aan waar welke regels gelden.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat is de opbouw van de leggerkaart en leggertekst?

De Legger Delfland bestaat uit twee delen:

  • De leggerkaart
  • De leggertekst

De leggerkaart en de leggertekst zijn met elkaar verbonden en moeten samen worden bekeken. In de leggerkaart staan geografische kaarten, profielen en tabellen. In de leggertekst staan de artikelen met regels.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie onderhoudt de waterstaatswerken?

In de Legger Delfland staat bij elk waterstaatswerk waar het ligt, waaraan het moet voldoen, wie het moet onderhouden en welk onderhoud dit is. Deze informatie staat op de leggerkaart en in de leggertekst.

Waar kan ik melden?

Waar kan ik vragen stellen over de Legger?

Via het formulier rechts op deze pagina kun je vragen stellen.

Vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden. Tijdens werkdagen tussen 08.00 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Alleen in geval van nood zijn wij buiten kantoortijden en in het weekend ook bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt een vraag over de Legger in behandeling genomen?

Een vraag over de Legger wordt binnen 3 werkdagen beantwoord.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het stellen van een vraag over de legger.

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.