leges


Wat is het?

Betalen voor dienstverlening van Delfland

Je krijgt van de Regionale Belasting Groep (RBG) een legesaanslag als Delfland voor jou persoonlijk iets doet. Je betaalt dan voor de verleende dienst van Delfland. Als je bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt. Het maakt niet uit of de vergunning wel of niet wordt verleend. Je betaalt voor het in behandeling nemen en het afhandelen van de aanvraag. Je betaalt dus voor de gemaakte kosten.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een watervergunning moet een lege worden betaal. Ook voor behandeling nemen van een verzoek om een inhoudelijke wijziging van een bestaande watervergunning moeten leges worden betaald.

Voor ongeveer 90% van de aanvragen of verzoeken bij Delfland wordt één standaard gefixeerd tarief geheven.

Soms moeten er extra taken worden uitgevoerd door Delfland of er wordt advies gevraagd wordt  aan een externe organisatie. Dan wordt deze te maken extra kosten doorberekend aan de aanvrager.

De aanvrager wordt over de hoogte van de extra kosten voorafgaande aan de behandeling geïnformeerd. De aanvrager kan de aanvraag of het verzoek dan intrekken.

De leges aanslag moeten binnen een maand na dagtekening van de aanslag zijn betaald.

Waar kan ik melden?

Ik heb een vraag over de leges, waar is RBG bereikbaar?

De Regionale Belasting Groep (RBG) is maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Van 09:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer (088) 291 10 00. Het loket is open van 08:30 uur tot 16:00 uur. Dit loket zit aan het Stationsplein 79 in Schiedam.

Let op: als je contact opneemt met de RBG, kan gevraagd worden naar je geboortedatum en BSN-nummer.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt het vraag over de leges in behandeling genomen?

Telefonische verzoeken probeert RBG direct te beantwoorden. Wanneer dit niet kan, dan belt RBG je binnen twee werkdagen terug. Een verzoek via MijnRBG wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

Wat zijn de kosten?

Hoe hoog zijn de Leges?

Op het leges overzicht rechts  op deze pagina zie je een overzicht van de kosten (leges) voor onder andere het aanvragen van een vergunning