Verstopte duiker


Wat is het?

Wat kan hoogwater veroorzaken?

Een oorzaak van hoog water kan zijn dat de verbindingsbuis verstopt is. Een verbindingsbuis -ook wel “duiker” genoemd- ligt onder een weg of toegangsdam om twee wateren aan elkaar te verbinden.  Als er veel vuil in een duiker komt, raakt deze verstopt.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat moet ik doen als ik een verstopte duiker zie?

Zie je dat het water aan de ene kant van duiker laag staat en aan de andere kant veel hoger? En zie je bovendien geen stroming meer? Meld dit bij ons. Wij gaan dan onderzoeken of de duiker verstopt zit.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie doet het onderzoek naar de verstopping in de duiker?

Medewerkers van Delfland onderzoeken of de duiker verstopt zit. Het schoonmaken van een duiker wordt niet altijd door Delfland uitgevoerd. Dat hangt van de locatie af. Ook gemeenten, de provincie of particulieren kunnen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van een duiker. Zetten wij de melding door? Dan laten wij je weten aan wie wij de melding doorgezet hebben.

Wat is nodig?

Wat is nodig om een verstopte duiker te melden?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik een verstopte duiker melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding van de verstopte duiker in behandeling genomen?

Als Delfland de werkzaamheden gaat uitvoeren wordt het binnen 2 dagen behandeld. Wij onderzoeken en -als het nodig is- lossen het probleem direct op.

Lukt het verwijderen van de verstopping niet direct? Dan vragen wij de aannemer om de verstopping weg te halen. Dat vraagt 3 dagen extra. Heeft de melding spoed? Bijvoorbeeld als er sprake is van een overstroming, dan laten wij direct een aannemer komen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor melden van een verstopte duiker ?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.

Als de duiker jouw eigendom is, en wij verhelpen de verstopping, dan worden de kosten van de aannemer aan je doorberekend


Zie ook