Excursie het Keringhuis


Wat is het?

De stormvloedkering beschermt de inwoners van Zuid-Holland.

Breng met je klas eens een bezoek aan de grootste stormvloedkering ter wereld ”de Maeslantkering” in Hoek van Holland. ‘De Maeslantkering’ is gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is helemaal automatisch gestuurd en is samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt deze stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan de klas allemaal doen in de Maeslantkering?

In ‘de Maeslantkering’ wordt alles vertelt over de werking van de kering en waarom dit nodig is. Er kan zelfs een waterkering gebouwd worden op de waterspeelplaats. De klas leert er van alles over water in Nederland, klimaatverandering en nog veel meer. Kijk voor meer informatie bij ‘Excursie’ rechts op deze pagina.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Voor wie is de excursie bestemd?

De excursie is speciaal voor groep 6, 7 en 8 van het Basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De excursie duurt anderhalf uur.

De Measlantkering kan groepen van 15 tot 35 leerlingen ontvangen (exclusief begeleiders).

Wat is nodig?

Waar kan ik de excursie boeken?

Vraag 4 weken voor de excursiedatum een gratis rondleiding aan via het formulier, rechts op deze pagina.

Geef het aantal leerlingen en begeleiders aan. Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen wij contact met je op.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de aanvraag voor de excursie in behandeling genomen?

Wij nemen binnen 48 uur contact met je op.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor de excursie?

Voor de aanvraag en de rondleiding zijn geen kosten verbonden.