Baggeren


Wat is het?

Waarom wordt er gebaggerd?

Watereigenaren, zoals Delfland, moeten de sloten en vaarten goed onderhouden door o.a. te baggeren. Door het baggeren wordt er slib van de waterbodem weggehaald. Dat zorgt voor de juiste diepte. En hierdoor kan tijdens regenbuien en bij droogte sneller water af- en aangevoerd worden. Baggeren doen we bij voorkeur van 1 september tot 1 april.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wie baggert waar?

Voor het onderhoud en baggeren van sloten en vaarten is de perceeleigenaar verantwoordelijk. Dat kan Delfland zijn. Het kan ook een andere perceeleigenaar zijn zoals de gemeente, provincie of een particuliere eigenaar.

Als Delfland verantwoordelijk is, wordt het baggeren binnen ons beheergebied uitgevoerd door aannemers.

Klopt een vastgestelde diepte in De Legger (zie rechts op deze pagina) volgens jou niet? Dit kan je dit aan ons melden.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Hoe baggert Delfland?

Delfland heeft het beheergebied in ruim 250 kleine baggervakken opgedeeld. Baggervakken zijn delen van een watergang. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen, plannen we het baggeren zorgvuldig en verspreidt over 8 jaar. Zie rechts op deze pagina de Baggervakkenkaart. Daarin is te zien welke sloot of vaart op welk moment van het jaar gecontroleerd wordt.

Wat is nodig?

Wat is nodig om de melding van ondiep water te maken?

Om een melding kunnen doen hebben wij de exacte locatie nodig. Ook hebben wij je gegevens nodig zodat wij eventueel contact met je kunnen opnemen:

  • Je naam, adres en contactgegevens.
  • De exacte locatie.
  • Een foto.
Waar kan ik melden?

Waar kan ik het ondiepe water melden?

Je kan de melding doen via het formulier rechts op de pagina.

De melding kan ook telefonisch. Tijdens werkdagen tussen 08.30 uur en op 17.00 uur zijn wij bereikbaar op (015) 260 81 08.

Uitsluitend voor noodgevallen zijn wij na kantoortijden, ook in de weekends en op feestdagen, te bereiken op (015) 260 81 08).

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de melding in behandeling genomen?

Bij een melding van een ondiepe watergang zal Delfland meten of de watergang wel of niet voldoet aan de in de legger vastgestelde diepte. Dit doen we binnen 5 werkdagen na de melding. Als de watergang niet diep genoeg is wordt het baggeren ingepland. We houden rekening met de bestaande planning. Als het nodig is wordt er eerder gebaggerd.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van ondiep water?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.