Aanvragen vergunning melding activiteit


Wat is het?

Wat is een watervergunning of een melding?

Als je werkzaamheden wilt uitvoeren in of nabij oppervlaktewater, of als je grondwater wil oppompen kunnen daarvoor regels gelden. Deze staan in de Waterschapsverordening van Delfland, zie rechts op deze pagina.

Soms moet je een vergunning aanvragen om de werkzaamheden te mogen uitvoeren. In een vergunning staat onder welke voorwaarden de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.

Als er geen vergunning nodig is, moet je de activiteit meestal wel melden. Voor uitvoering van de activiteiten gelden ook de regels van de Waterschapsverordening.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wanneer moet ik vergunning aanvragen of een melding doen?

Als je wil weten of je een vergunning moet aanvragen, of dat er een melding volstaat, kan je een Vergunningcheck doen. Met de Vergunningcheck zie je direct voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Zie rechts op deze pagina de link naar het Omgevingsloket, waar de Vergunningcheck te vinden is.

Wat is nodig?

Wat heb ik nodig om een vergunning aan te vragen of een melding te doen?

De algemene aanvraagvereisten en de specifieke indieningsvereisten per activiteit staan in de Waterschapsverordening. Zie rechts op deze pagina.

Waar kan ik melden?

Waar kan de vergunning aanvragen of een melding doen?

Een vergunning aanvragen of een melding doen kan je die via het Omgevingsloket. Zie rechts op deze pagina de link.

Het Omgevingsloket is het centrale loket is de plek waar alle digitale informatie over voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten is te vinden. Via dit loket kan je vervolgens ook je vergunning aanvragen of een melding indienen.

Kom je er zelf niet uit?

Stuur dan je vraag via het formulier rechts op deze pagina. Hoe duidelijker je vraag beschreven is, hoe concreter wij kunnen reageren. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Je kan ons ook altijd bellen. Tijdens werkdagen zijn wij tussen 08.00 uur en op 17.00 uur bereikbaar op (015) 260 81 08.

Hoe snel in behandeling genomen?

Wat is de doorlooptijd van een melding of aanvraag voor een vergunning?

  • Het merendeel van de vergunningsaanvragen wordt behandeld in maximaal 8 weken.
  • Binnen 8 weken kan besloten worden om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Het merendeel van de meldingen moet 3 weken voor de start van de activiteiten worden ingediend.
Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten van een vergunning of een melding?

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Voor een vergunning worden wel kosten in rekening gebracht. Dit noemen we leges. Hoe hoog de legeskosten zijn kan je lezen in de legesverordening. Zie de link naar leges, rechts op deze pagina.