Water in kruipruimte of kelder


Wat is het?

Water in de kruipruimte of kelder

Wateroverlast in je kruipruimte of kelder kan komen door stijgend grondwater.

Als grondeigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van overtollig grondwater. Wat overtollig is en hoe je dit kunt opvangen en afvoeren kun je overleggen met je gemeente.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wateroverlast door grondwater

Elke gemeente heeft een aanspreekpunt voor vragen en klachten over grondwater. Dat is het Grondwaterloket. Het Grondwaterloket heeft de grondwater gegevens van dit moment. De gemeente onderzoekt ook je klacht.

Bekijk links op deze pagina ‘verantwoordelijk voor grondwater’ om het aanspreekpunt van jouw gemeente te vinden.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie verlaagt te hoog grondwater?

De gemeente neemt maatregelen om te hoge grondwaterstanden in openbaar terrein  te verlagen of minder te maken. De percelen ernaast kunnen hierop meeliften. De gemeente hoeft de lagere waterstand in openbaar terrein niet af te dwingen om de naastgelegen percelen droog te houden.

Waar kan ik melden?

Er staat water in mijn kruipruimte of kelder, waar kan ik dit melden?

Je kunt een melding maken bij het Grondwaterloket van je gemeente.

Bekijk links op deze pagina ‘verantwoordelijk voor grondwater’ voor het aanspreekpunt binnen jouw gemeente.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het melden van een te hoge grondwaterstand?

Er wordt aan de melder geen kosten in rekening gebracht voor de melding en de afhandeling daarvan.