Gegevens wijzigen


Wat is het?

Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

Met het geld van de waterschapsbelasting werkt Delfland aan schoon, gezond en levend water, het juiste waterpeil, gezuiverd rioolwater en stevige dijken en duinen. We beschermen jou en je leefomgeving zo veel mogelijk tegen wateroverlast, door het voorkomen en oplossen van waterproblemen in je woonomgeving.

Wat kan wel en wat kan niet?

Hoe int Delfland waterschapsbelasting?

De Regionale Belastinggroep (RBG) int de waterschapsbelasting voor Delfland. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de RBG. Zie rechts op deze pagina.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Mijn situatie is veranderd. Waar moet ik dat melden?

Als er iets aan je situatie is veranderd, kan dat gevolgen hebben voor je belastingaanslag. Vaak hoef je een wijziging niet aan ons door te geven. Wij ontvangen deze wijziging van je gemeente of van het Kadaster. Zie 'Zie ook' op deze pagina.

Als je de aanslagen laat incasseren door de RBG en je rekeningnummer wordt gewijzigd dan moet dit wel doorgegeven worden. Je kunt dit doen via de website van RBG bij MijnRBG, zie 'Zie ook' op deze pagina.

Waar kan ik melden?

Waar is RBG bereikbaar?

De Regionale Belasting Groep (RBG) is maandag tot en met vrijdag bereikbaar. Van 09:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer (088) 291 10 00. Het loket is open van 08:30 uur tot 16:00 uur. Dit loket zit aan het Stationsplein 79 in Schiedam.

Let op: als je contact opneemt met de RBG, kan gevraagd worden naar je geboortedatum en BSN-nummer.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de vraag in behandeling genomen?

Telefonische vragen proberen wij direct te beantwoorden. Wanneer dit niet kan, dan belt de RBG je binnen twee werkdagen. Een vraag of melding via MijnRBG wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het stellen van een vraag?

Aan het stellen van een vraag of de beantwoording daarvan zijn geen kosten verbonden.