Baggeren

Baggerboot

Baggeren is een van de manieren om de sloten en vaarten te onderhouden. Dit doen we van 1 september tot 1 april.

In ons gebied ligt 4.500 kilometer aan sloten en vaarten. In al deze sloten en vaarten 'groeit' bagger op de bodem. Bagger is een laag modder of slib op de bodem van sloten en vaarten. Deze laag ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat.

De sloten en vaarten binnen Delfland moeten op een bepaalde diepte zijn. Als ze minder diep zijn, kan er minder water in. En kan er minder water door de sloot worden afgevoerd. Voor elke sloot en vaart is een diepte vastgesteld. Deze informatie staat in de legger

Om onze sloten en vaarten op de vastgestelde diepte te houden, wordt er gebaggerd. Dan halen we de bagger weg waar de sloten en vaarten mee vol lopen. Het baggeren gebeurt in delen. Elk jaar is er een ander deel van het gebied aan de beurt. Het hele gebied is opgedeeld in 250 delen. Deze delen noemen wij baggervakken. Elk vak is gemiddeld 150 hectare groot. Elk jaar wordt in zo’n dertig vakken gebaggerd. In acht jaar tijd is zo het hele gebied gebaggerd. Dan begint de cyclus opnieuw. Op de baggervakkenkaart staat waar tot 2022 gebaggerd moet worden. Delfland baggert van 1 september tot 1 april. Op de kaart Baggeren 2017/2018 vindt u alle watergangen van het huidige baggerseizoen, 2017/2018. 

Delfland verwijdert elk jaar gemiddeld 100.000 m3 bagger!