Najaarsonderhoud Delfland: start maaien van sloten, vaarten en dijken.

9 september 2022

Om ervoor te zorgen dat onze sloten en vaarten de herfst- en winterse buien kunnen opvangen en afvoeren start deze maand het najaarsonderhoud. Sloten en vaarten in het hele gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland worden gemaaid om te voorkomen dat ze volgroeien met waterplanten. Bij regen kan overtollig water dan sneller worden afgevoerd en bij droogte is het belangrijk om water aan te kunnen voeren. Ook worden de dijken weer gemaaid.

Onze aannemers hebben een duidelijke instructies meegekregen en voeren het onderhoud uit met zorg voor de natuur in het water en op de dijken. Ze houden zich aan de Wet Natuurbescherming, de Gedragscode voor waterschappen en werken volgens Delflandse ecologische werkprotocollen. Hierin zijn onder andere ook adviezen van visverenigingen meegenomen. Zo wordt bij warm weer extra gelet op de watertemperatuur om de kans op zuurstofarm water te verminderen. En moeten er altijd voldoende vluchtroutes beschikbaar zijn voor vissen.

Maaisel

Na het maaien van de sloten en vaarten blijft het maaisel, waar het kan, eerst 48 uur op de kant liggen om insecten en amfibieën de kans te geven eruit te kruipen. Op sommige plekken, bijvoorbeeld op een weiland, blijft het maaisel liggen. Op andere plekken wordt het vervolgens afgevoerd. Na het maaien van de dijken wordt al het maaisel afgevoerd naar een composteringsstort of wordt het gebruikt door lokale agrariërs.

Drie maairondes per jaar

Door op tijd te maaien, blijven de sloten en vaarten vrij voor een goede doorstroming en is er minder kans op wateroverlast. Delfland laat de sloten en vaarten een aantal keer per jaar maaien. In het voorjaar wordt alleen gemaaid waar het water snel dichtgroeit. Deze sloten worden vooraf door een ecoloog gecontroleerd op broednesten zodat de aannemer deze met rust kan laten. In de zomer is het nodig om te maaien vanwege de explosieve groei van de waterplanten. In het najaar vindt de laatste maaironde van het jaar plaats. De dijken worden waar mogelijk ook drie keer per jaar in fasen gemaaid om zo de biodiversiteit te vergroten.