Droogte: Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart

19 september 2022

Maandag 19 september heeft het bestuur van Delfland besloten dat een versoepeling van de schutbeperkingen voor de scheepvaart mogelijk is. Dit houdt in dat vanaf dinsdagochtend om 00:00 uur de recreatievaart beperkt gebruik kan maken van de kleine sluis van de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen. De beroepsvaart kan op aanbod gebruik maken van de grote sluis van de Parksluizen.

De afgelopen weken gold er voor Delfland een aangescherpt schutregime. Vanaf 26 juli kon de beroeps- en recreatievaart beperkt gebruik maken van de Parksluizen in Rotterdam. De Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen waren voor de recreatievaart volledig gestremd. Door de lage Rijnafvoer was het risico op binnendringen van zout water en op verzilting groot. Het doel van het instellen van schutbeperkingen is het verminderen van het binnendringen van zout water vanuit het buitenwater. Delfland bestrijdt het binnendringen van zout water door water uit te malen. Dat kost veel zoet water. De huidige watervraag en het verziltingsrisico is klein genoeg om de schutbeperkingen te versoepelen. Dit komt omdat de verwachting is dat de Rijnafvoer stabiel blijft of verder gaat stijgen, de huidige koelere en kortere dagen en de buien van afgelopen tijd.

Gevolgen scheepvaart

De versoepeling van de schutbeperkingen betekent voor de scheepvaart het volgende:

De grote sluis van de Parksluizen (Rotterdam)

De kleine sluis van de Parksluizen (Rotterdam)

Buitensluis (Schiedam)

Vlaardinger Driesluizen (Vlaardingen)

Beroeps-vaart

op aanbod

-

-

-

Recreatie-vaart

Mogelijk om gelijk met de beroepsvaart mee te schutten.

Eens per 2 uur een schutting heen en terug gedurende de openingstijden Kleine sluis.

Kijk voor de openingstijden op de site van de gemeente.

Eens per 2 uur een schutting heen en terug gedurende openingstijden.

Kijk voor de openingstijden op de site van de gemeente.

Eens per 2 uur een schutting heen en terug gedurende openingstijden.

Kijk voor de openingstijden op de site van de gemeente.

In navolging van de versoepeling vanuit Delfland heeft het bestuur van de Monstersche Sluis besloten om de recreatievaart beperkt toe te staan. Kijk voor meer informatie:  www.monsterschesluis.nl

Verwachting

De watervraag in het gebied van Delfland wordt gedeeltelijk via neerslag aangevuld. De verwachting is dat, wanneer zich nog droge periodes voordoen, de watervraag met de aanvoer vanuit het Brielse Meer kan worden voorzien. Eventueel aangevuld met extra aanvoer via de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA). De Rijnafvoer, de weersverwachting, de verzilting van het water en de mogelijke effecten van de versoepeling van de schutbeperkingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer de omstandigheden dat toelaten volgt een verdere afschaling van de schutbeperkingen.