Van zomerpeil naar winterpeil: water in sloten en vaarten verlaagd

18 oktober 2022

De afgelopen weken is het waterniveau in sommige sloten en vaarten verlaagd. Dat komt door de overgang van het zomerpeil naar winterpeil.

Onze peilbeheerders hebben vanaf eind september het waterpeil in bepaalde gebieden geleidelijk laten zakken. Dat betekent dat er minder water in de sloot staat. Zo hebben we meer ruimte voor het opvangen van regenwater, en kan het grasland uitzakken zodat het beter toegankelijk wordt voor de boer.

De juiste waterhoogte per peilgebied is vastgelegd in een peilbesluit en kan worden afgelezen op een zogenaamde peilschaal. Het nulpunt van de peilschaal komt overeen met het vastgestelde winterpeil.

Doordat we het waterpeil lager instellen, kunnen we de winterse neerslag goed opvangen en eventuele wateroverlast beperken. In het voorjaar stellen we de waterpeilen weer in volgens het zomerpeil. Daarmee zorgt Delfland voor voldoende water in de droge periodes. Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied. In steden en dorpen geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil.

Lees hier meer over ons waterpeil: 
Het juiste waterpeil kiezen - Delfland (hhdelfland.nl)