Maaien volgens de Ecokleurenkoers voor een betere waterkwaliteit

24 oktober 2022

Natuurvriendelijk onderhoud aan oevers en watergangen draagt bij aan een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Delfland introduceert de Ecokleurenkoers, een handreiking voor onderhoud waarin duidelijk wordt waar waterplanten mogen blijven staan en waar ze moeten worden weggehaald. Begin oktober zijn de eerste brieven over deze nieuwe vorm van onderhoud verstuurd aan onderhoudsplichtigen in Lansingerland.

Eigenaren van een perceel aan een sloot of andere watergang zijn vaak onderhoudsplichtig. Dat wil zeggen dat zij op aangeven van het waterschap moeten maaien en bijvoorbeeld baggeren. Dit is nodig om de doorstroming van het water op orde te houden; de sloten, vaarten en kanalen in ons gebied, zijn immers ook de aan- en afvoerwegen van water en dus belangrijk voor droge voeten en voldoende water.

Maar, planten in het water zijn weer belangrijk voor gezond en levend water. Zij bieden een thuishaven voor vissen, vogels en insecten. Hoe meer planten, des te meer verschillende dieren in en rondom het water leven. Daarom hebben wij gekeken of en waar het maaionderhoud anders kan. In de Ecokleurenkoers brengen wij in kaart waar waterplanten kunnen blijven staan, zonder dat ze de doorstroming belemmeren. Wij gaan aan gemeenten, terreinbeheerders en particulieren vragen om hun onderhoud uit te voeren volgens de principes van de Ecokleurenkoers.

Hoe werkt de Ecokleurenkoers?

De Ecokleurenkoers geeft per sloot of vaart met een kleur aan of er extra ruimte is voor de ontwikkeling van ecologie. We maken onderscheid tussen ‘blauwe’, ‘gele’ en ‘groene’ watergangen. ‘Groene’ watergangen zijn breed, bieden voldoende ruimte voor doorstroming én voor planten in het water. Daardoor is in de ‘groene’ watergangen natuurvriendelijk onderhoud mogelijk. Delfland adviseert voor deze watergangen een afwisselende manier van maaien waarbij je niet alle waterplanten verwijdert.

Hoogheemraad Marcel Vissers: “Wij werken aan schoon, gezond en levend water in ons gebied. Dat doen wij langs twee lijnen. Enerzijds door de vervuiling uit onder meer de land- en tuinbouw zo veel mogelijk te voorkomen en anderzijds door de ecologie en waternatuur te stimuleren.

De Ecokleurenkoers draagt bij aan het laatste. Zelf maaien wij al volgens de principes van de Ecokleurenkoers en nu vragen wij aan inwoners, gemeenten en terreinbeheerders om hetzelfde te doen. Ik verwacht dat zij er enthousiast over zijn: meer groen in je omgeving is prettig en bovendien wordt het onderhoud voor deze groene watergangen minder intensief.”

Vanaf dit najaar voeren we de Ecokleurenkoers geleidelijk in. Delfland voert gesprekken met gemeenten en terreinbeheerders, de eerste particulieren zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Hierin lezen eigenaren van percelen die grenzen aan zogenaamde ‘groene’ watergangen hoe zij door natuurvriendelijk maaionderhoud bijdragen aan de waternatuur. Moesten ze voorheen alles maaien, nu mogen ze een deel van de planten laten staan.

ecokleurenkoer 4-3 webpagina
Maaien voor de waternatuur

Meer informatie over maaien voor de waternatuur: www.hhdelfland.nl/ecokleurenkoers