Tarieven voor waterschapsbelasting 2023 omhoog door stijgende energiekosten

24 november 2022

De waterschapsbelasting gaat voor de regio Delfland in 2023 omhoog. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, dat de waterkwaliteit vooruitgaat en dat het afvalwater van de huishoudens en bedrijven goed wordt schoongemaakt. Hoeveel de belasting omhoog gaat zal per gezin of situatie verschillen. De wereld is in verandering en ook Delfland wordt geconfronteerd met extreme omstandigheden zoals inflatie, stijgende energiekosten, gebrek aan materialen en een verhoogd risico op cyberaanvallen. De stijging van de waterschapsbelasting komt door de onvoorziene stijgende energiekosten.

Niet alle kosten doorberekend

Het bestuur van Delfland vindt het belangrijk, in deze dure en onzekere tijden, om niet alle kostenstijgingen door te berekenen in de tarieven. Delfland heeft een deel van de kostenstijging binnen de organisatie opgevangen. De stijgende energiekosten kunnen helaas niet opgevangen worden binnen de huidige heffingen.

Belastingtarief voor 2023

Waterschapsbelasting is opgebouwd uit twee heffingen. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is voor het schoonmaken van het afvalwater. In ons beheergebied wordt veel water verbruikt. Delfland maakt het gebruikte water schoon voor haar huishoudens en bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuiveringsinstallaties gebruiken veel energie. In 2023 zal er een energieopslag op het tarief voor de zuivering van water van € 15 per vervuilingseenheid worden verwerkt.

De te betalen waterschapsbelasting verschilt van waterschap tot waterschap. Dat komt omdat gebieden van elkaar verschillen. Het beheergebied van Delfland is zeer verstedelijkt, de zee is nabij en er is sprake van een slappe bodem. Het kost geld om het gebied veilig te houden en ervoor te zorgen dat mensen kunnen wonen, werken en recreëren. De onvoorziene omstandigheid van de stijgende energiekosten komt daar voor 2023 bij.

Wat betekent dit voor een huishouden?

Inwoners en bedrijven gaan meer betalen aan waterschapsbelasting. Hoeveel waterschapsbelasting je precies betaalt, hangt af van de grootte van je huishouden, de waarde van je huis of bedrijfspand of van hoeveel grond bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf heeft. Het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt met € 15 per vervuilingseenheid. Meerpersoonshuishoudens betalen meer dan alleenwonenden, omdat de te betalen zuiveringsheffing per vervuilingseenheid wordt berekend. Een alleenwonende betaalt bijvoorbeeld € 15 per jaar meer, een gezin € 45 per jaar extra.

Voor de watersysteemheffing is het tarief voor bezitters van een woning of gebouw gekoppeld aan de WOZ-waarde van hun pand. Om de lasten bij een stijgende WOZ-waarde toch zoveel mogelijk gelijk te houden, corrigeert Delfland de heffing daarom met de gemiddelde waardestijging van de WOZ-waarde van hun gebouw. Gemiddeld genomen betekent dat een eigenaar van een woning of gebouw ongeveer dezelfde lasten betaalt als vorig jaar.

Meer informatie over de tarieven voor 2023 is te lezen op: Tarieven 2023

Meer over de begroting 2023: Begroting 2023