Delfland maakt belastingtarieven bekend op 24 november

9 november 2022

Uit de inventarisatie die de Unie van Waterschappen onder de waterschappen heeft uitgevoerd blijkt dat de waterschapsbelasting in 2023 sterker dan in de afgelopen jaren stijgen. De besturen van de 21 waterschappen behandelen deze weken de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelasting in 2023.

Ook Delfland voorziet in onze regio een stijging van de waterschapsbelasting, al zal deze per gezin of situatie verschillen. In ons beheergebied wordt veel water verbruikt. Delfland maakt het gebruikte water schoon voor 1,2 miljoen mensen en 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuiveringen gebruiken veel energie. Delfland heeft zijn uitgaven scherp bekeken en een deel van de kostenstijging opgevangen die geen betrekking heeft op energie. De stijgende energiekosten kunnen helaas niet opgevangen worden binnen het huidige belastingtarief. Delfland ziet zich daarom helaas genoodzaakt om in 2023 een energieopslag op het tarief te verwerken van 15 euro per vervuilingseenheid.

In dit bericht meer informatie over de begroting van Delfland:
Begroting 2023: Veranderende wereld vraagt ook nodige van Delfland - Delfland

Het algemeen bestuur van Delfland stelt op 24 november de tarieven voor komend jaar vast.

Toelichting

Meer informatie en uitlegfilmpjes vindt u in dit bericht van de Unie van Waterschappen:
Waterschapsbelasting in 2023 - Unie van Waterschappen