Innovatieve vangmiddelen exotische rivierkreeften klaar voor testfase

19 mei 2022

In Haarlem en Den Oever is de afgelopen weken gewerkt aan de productie van nieuwe vangmiddelen voor exotische rivierkreeften. De vangmiddelen maken deel uit van een onderzoek dat Delfland samen met het ministerie van LNV doet naar een manier om de populatie in het gebied in te dammen. De nieuwe vangmiddelen gaan nu naar de Wageningen Universiteit om daar door experts van het team ‘Environmental Risk Assesment’ te worden getest in proefsloten. Het best werkende vangtuig wordt ingezet in het gebied van Delfland.

Exotische rivierkreeften bedreigen watertaken

De exotische rivierkreeft is een ware plaag in ons land. De kreeften, die hier van oorsprong niet thuishoren, hebben zich de afgelopen decennia razendsnel voortgeplant en brengen schade toe aan oevers, waterplanten en waterdieren. Zij zijn daarmee een bedreiging voor de waterveiligheid, waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Het bestrijden van de dieren is niet makkelijk. Landelijk lopen verschillende projecten waarbij de betrokken partijen samenwerken en kennis uitwisselen. Delfland start in juli een proef met het intensief wegvangen van de dieren op drie locaties in stedelijk gebied. Hiervoor zijn in 2021 de startmetingen gedaan. Twee collega-waterschappen nemen het landelijk en agrarisch gebied voor hun rekening. Aan het einde van de proefperiode worden de resultaten vergeleken.

Vervolg van de ontwerpwedstrijd

Om de kreeften zo effectief en diervriendelijke mogelijk te vangen, heeft Delfland in 2021 een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwikkelen van innovatieve vangmiddelen die naast volwassen kreeft ook kleintjes afvangen, die geen tot weinig bijvangst hebben, die zo diervriendelijk mogelijk zijn en die goed inzetbaar zijn in ons gebied.

Op die wedstrijd zijn meer dan 100 ideeën binnengekomen. Met de uitgangspunten van de winnende ontwerpen zijn nu drie prototypes geproduceerd. De productie is grotendeels gedaan met een 3d-printer (zie filmpje). De prototypes gaan naar de Wageningen Universiteit waar ze getest worden in de proefsloten op de Sinderhoeve. Het vangmiddel dat het beste uit de test komt wordt -eventueel aangepast op basis van de bevindingen- ingezet in ons gebied.

Hoogheemraad Marcel Belt: ”Na de wedstrijd die zoveel goede ideeën opleverde en de nulmeting op de locaties waar de afvangproef straks van start gaat, is dit weer een mooie mijlpaal in dit project.

Ik ben ontzettend benieuwd wat het oordeel zal zijn van de experts in Wageningen over de middelen die wij hebben laten ontwikkelen. Het meest succesvolle zetten wij vervolgens in bij Delfland in de proef en als het goed werkt hopelijk daarna ook breder bij andere waterschappen.”

Video met dank aan 3DMZ


Innovatieve vangmiddelen exotische rivierkreeften

Innovatieve vangmiddelen exotische rivierkreeften