Delfland verhoogt dijk Kortebuurt Maassluis

24 maart 2022

Delfland gaat na de zomer een deel van de dijk aan de Kortebuurt in Maassluis ophogen. Het gaat om het deel van de dijk ter hoogte van nummer 21 en de aansluitende dijk aan de Boonervliet. Voor het versterken van de dijk moeten een aantal populieren op de dijk aan de Kortebuurt en langs de Boonervliet worden weggehaald. Wij zorgen voor het herplanten van bomen in hetzelfde gebied.

De dijk is op een aantal plekken te laag om het omliggende gebied te beschermen. Hoogheemraad Peter Ouwendijk geeft aan dat een stevige en veilige dijk nodig is om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Wethouder Voskamp: “Gemeente Maassluis staat achter de dijkversterking en het gepresenteerde plan. Voor de bomen die worden gekapt komen meerdere soorten bomen terug. Het toevoegen van variatie aan groen langs de oever van de Boonervliet vergroot de biodiversiteit dat meer insecten, vogels en dieren aantrekt." De werkzaamheden staan gepland voor het najaar van 2022.

Natuurlijk karakter blijft behouden

Delfland verzorgde op dinsdag 15 maart 2002 een online informatiebijeenkomst voor omwonenden. In het webinar legden we uit waarom de dijk opgehoogd moet worden en waarom de huidige bomen moeten plaatsmaken. De bomen op de dijk vormen een risico en maken de dijk kwetsbaar. Als een boom omwaait trekt de worstelkluit een gat in de dijk. Bovendien zijn de bomen in een slechte staat waardoor ze de ophoging met kleigrond niet overleven. Het struikgewas en de bomen onderaan de dijk blijven behouden. De oever zelf houdt zijn natuurlijke karakter en er komen meer bomen terug dan worden gekapt. De nieuwe bomen komen in hetzelfde gebied, maar op een veilige afstand van de dijk.

Overlast beperken

Op vragen van omwonenden tijdens het webinar, maakten we duidelijk dat er bij de werkzaamheden aandacht is voor de natuur en de dieren in het gebied. Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden en zorgt ervoor dat de natuur en bijvoorbeeld de roeken en vleermuizen, zo min mogelijk worden verstoord. Ter voorbereiding hebben we al sinds 2019 nestkasten opgehangen voor vleermuizen in het gebied.

Daarnaast proberen we overlast door de werkzaamheden beperkt te houden. Er komen geen volledige wegafsluitingen, wel een tijdelijke wegversmalling aan de Kortebuurt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk vanaf het water gewerkt. En om de geluidsoverlast te beperken, wordt er alleen overdag gewerkt aan de dijk.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina: www.hhdelfland.nl/kortebuurt

Foto Kortebuurt Maassluis