Aanleg onderwaterplanten ecologische zone De Lier

24 juni 2022

In de ecologische zone die Delfland vorig jaar in De Lier heeft aangelegd, is een pilot gestart met onderwaterplanten. We willen onderzoeken of deze planten hier goed groeien. Want, hoe groter de diversiteit van plantjes en diertjes in de waterkant, des te schoner het water.

Door de oevers in de ecologische zone vorig jaar flauw af te graven, zijn er nu verschillende waterdieptes, waar uiteenlopende soorten oever- en waterplanten  groeien die weer een fijne schuilplaats zijn jonge vissen, amfibieën en insecten.

Deze week leggen we de matten met onderwaterplanten op de waterbodem langs de oevers van de kersverse ecologische zone in De Lier. Over die matten heen plaatsen we kooiconstructies om vraat door eenden, ganzen, kreeften en vissen te voorkomen. De waterplanten krijgen zo de kans om goed te groeien.

Hoe diverser, hoe beter

We doen dit onderzoek om de waterkwaliteit te verbeteren. Voorheen lag bij de aanleg van natte ecologische zones vooral de focus op oevers en drijfbladzones. Niet onder water. De zogenoemde ‘ondergedoken waterplanten’ blijven achter in Delflands gebied. Met deze pilot onderzoeken we of de onderwaterplanten hier goed kunnen groeien en welke diertjes er zullen leven. Zo kan er zich een gevarieerde onderwaterwereld ontwikkelen, met goede schuil- en opgroeimogelijkheden voor vissen. Dit draagt bij aan biodiversiteit én aan waterkwaliteit.

Het duurt minstens 2 jaar voordat de jonge waterplanten goed gegroeid zijn. Dan zullen we een deel van de kooien weer weghalen. Met dit onderzoek kijken we ook hoe lang het nodig is dat deze kooien blijven staan.

Lees in dit eerdere bericht meer over de ecologische zone in De Lier.


Plaatsen van matten met onderwaterplanten en daarover de constructies om vraat te voorkomen