Delfland legt 8000m2 nieuwe waternatuur aan in De Lier

2 april 2020

In De Lier in de gemeente Westland gaat Delfland een nieuwe natte ecologische zone aanleggen. Het grasland langs de N223 veranderen we in een waterrijk gebied met ideale omstandigheden voor planten en dieren.

nez illustratie
Natte ecologische zone

Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland zet zich in voor schoon, gezond en levend water. Een van de maatregelen die wij nemen om de waterkwaliteit te verbeteren, is het aanleggen van natte ecologische zones. Door deze zones met elkaar te verbinden, ontstaat een netwerk van waternatuur. Met dit netwerk vergroten we het leefgebied voor vissen en andere dieren. Dat is goed voor waterkwaliteit en voor de biodiversiteit in ons gebied.”

De werkzaamheden

We beginnen de werkzaamheden maandag 6 april met het maken van een nieuwe dijk en het afgraven van het grasland. De grond die hierbij vrijkomt, hergebruiken wij zoveel mogelijk voor de nieuwe dijk. Deze komt te liggen aan de zuidkant van het gebied langs de N223 en bestaat uit zand en klei. Nadat de nieuwe dijk is aangelegd, heeft deze ongeveer een jaar nodig om te zetten: dat is nodig voor een stevige en veilige dijk. De bestaande dijk laten we liggen, maar die verliest zijn beschermende functie als de nieuwe dijk is goedgekeurd.

De natte ecologische zone komt in verbinding te staan met de Lierwatering (boezemwater) door middel van duikers. Dit zijn ondergrondse verbindingsbuizen die water het gebied inlaten en waar vissen doorheen kunnen zwemmen. Zo kunnen zij afwisselen tussen de Lierwatering en de nieuwe waternatuur. Het ondiepe water in de natte ecologische zone warmt sneller op en dat maakt het voor vissen vooral een fijne plek om te paaien.

Door de oevers rondom het nieuwe water flauw af te graven, ontstaan verschillende waterdieptes, waar verschillende soorten oever- en waterplanten kunnen groeien die weer een fijne schuilplaats zijn voor dieren als jonge vis, amfibieën en insecten. In het voorjaar van 2021 gaan wij waterplanten in die nieuwe oevers zetten en de dijk inzaaien. Om de jonge planten te beschermen tegen vraat van onder meer ganzen, plaatsen we er tijdelijk gaas over. Een spannend moment is als we het water binnenlaten uit de Lierwatering. Dit doen we volgend jaar, nadat het gebied is ingepland en ingezaaid. Daarna heeft de nieuwe natuur ongeveer drie jaar nodig om tot wasdom te komen.

Overlast

We doen er alles aan om overlast door de werkzaamheden zo klein mogelijk te houden. Er zal wel extra vrachtverkeer zijn voor de aan- en afvoer van materialen. Wanneer het nodig is, is een verkeersregelaar ter plaatse.

Met bijdragen van

Dit project is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.